Contractele de închiriere nu mai trebuie declarate la ANAF

ANAF Declarația Unica FOTO: Steve Buissinne/Pixabay.com
ANAF Declarația Unica FOTO: Steve Buissinne/Pixabay.com

Un proiect de modificare a normelor Codului Fiscal prevede anularea obligativității înregistrării la ANAF a contractelor de închiriere.

Nu vor mai trebui duse la Fisc contractele de închiriere de către cei care obţin venituri din chirii, nici în 30 de zile de la încheiere, nici mai devreme şi nici mai târziu. Tot ce trebuie să facă persoanele care închiriază un imobil este să depună declarația 212, se menționează în proiect.

Declarația fiscală unică – formularul 212 – va trebui depus obligatoriu în termen de 30 de zile de la încheierea contractului. Declarația 212 va înlocui formularul 220 – care viza venitul estimat sau norma de venit – a persoanelor care declarau venituri din chirii. D220 nu mai este folosită.

”Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au obligaţia depunerii la organul fiscal competent a declaraţiei pe fiecare sursă de realizare a venitului, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului”, prevede proiectul de modificare a normelor Codului Fiscal.

Modificările nu au intrat încă în vigoare. Proiectul, care a fost pus deja în dezbatere la Ministerul Finanțelor Publice, va trebui adoptat de Guvern, iar apoi publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabil.

În prezent, acestea sunt documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere:

– contractul de închiriere ( un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal) ;
– declaraţia privind venitul estimat/ norma de venit – Formular 220, în 2 exemplare pentru fiecare proprietar,coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;
– actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;
– împuternicire ( în cazul în care nu se prezintă proprietarul) însoţită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.