Se triplează soldele pentru militarii voluntari

salarii militari armata română mapn
Sursa: Wikimedia Commons

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care va duce la creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, prin majorarea nivelului de remunerare de trei ori și prin eliminarea unor obligații sau costrângeri la care erau supuși, până acum, acești militari.

Rezerviştii voluntari beneficiază de indemnizaţie de instalare egală cu solda de funcţie, la care se adaugă solda de grad şi solda de comandă, după caz, acordată la semnarea fiecărui contract cu durata de minimum 3 ani. De asemenea, remuneraţia pentru perioada în care nu participă la instruire sau misiuni se măreşte la 30 la sută din solda de funcţie. Până acum, rezerviştii voluntari primeau, cât stăteau acasă, numai 10 la sută din soldă.

Conform unui mic calcul, dacă avem în vedere că în cazul unui soldat profesionist salariul lunar este de 1.857 de lei, rezervistul voluntar va avea de încasat după perioada de instrucţie, când stă acasă, aproximativ 540 de lei. Conform aceluiaşi algoritm, un subofiţer rezervist voluntar va încasa 720 de lei, iar un locotenent-colonel din categoria rezervist voluntar va avea un venit de aproape 1.200 de lei.

În plus, cât timp este în programul de instruire iniţială sau periodică, voluntarul primeşte soldă întreagă, ca orice militar profesionist, adică 1.857 de lei în cazul unui soldat, 2.400 de lei pentru un subofiţer şi 4.000 de lei pentru un ofiţer superior.

În urma modificării Legii privind statutul rezerviştilor voluntari, se elimină obligativitatea restituirii cheltuielilor efectuate pentru recrutare şi selecţie, în situaţia în care cei în cauză nu doresc să semneze angajamentul sau contractul, respectiv cărora le încetează contractul din motive imputabile lor. Se mai abrogă prevederea prin care rezerviştilor voluntari le încetează contractul când pleacă în străinătate pe o perioadă mai mare de 60 de zile, dar şi obligativitatea prezentării la unitate, la solicitarea comandantului, pentru actualizarea datelor de evidenţă militară (care se va face pe timpul participării la instruire).

Procesul de recrutare a candidaţilor pentru posturile de rezervişti voluntari se realizează prin Centrele Militare Zonale, Judeţene şi de Sector, iar selecţia candidaţilor, repartizarea pe funcţii, anunţarea candidaţilor declaraţi admişi şi instruirea acestora se vor desfăşura conform unui calendar care va fi anunţat în timp util. Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii (cu vârsta între 18 şi 55 de ani) se vor prezenta la sediile centrelor militare pe a căror rază îşi au domiciliul, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie; permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice şi livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.