Încep înscrierile în clasele primare. Tot ce trebuie să știți

Foto: scoala4moreni.ro

Luni începe prima fază a înscrierilor în învățământul primar. Părinții trebuie să completeze și să depună cererile necesare, iar stabilirea listelor se va face abia în 22 martie.

”Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unităţii de învăţământ în care se doreşte înscrierea copilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Validarea cererii-tip este obligatorie şi se realizează în unitatea de învăţământ în care se doreşte înscrierea, în prezenţa părintelui şi a unui membru al comisiei (cel puţin), zilnic, între orele 8:00 – 18:00 (luni-vineri)”, a anunțat Ministerul Educaţiei.

Pentru a putea fi înscris în clasa pregătitoare, copilul trebuie să împlinească șase ani până în 31 august 2019. Pot fi înscriși și copiii care împlinesc 6 ani până la sfârșitul lui 2019, însă doar dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Această evaluare se face sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 26 februarie – 20 martie.

Mai mult, în fiecare școală în care se va organiza clasa pregătitoare se va organiza Ziua Porților Deschise, o întâlnire cu caracter informativ ce trebuie să aibă loc între 26 februarie și 9 martie.

Toate informaţiile relevante, precum şi circumscripţiile şcolare, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice şi adresele unităţilor/instituţiilor în care se desfăşoară evaluarea psihosomatică trebuie afişate şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/pagina web a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv pe site-urile unităţilor de învăţământ.

La ce școală pot fi înscriși copiii

Fiecare locuință este arondată unei școli de circumscripție. Aceste circumscripții pot fi, însă, reorganizate în cazul în care numărul elevilor depășește numărul locurilor. Inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului.

După această primă fază de înscrieri, care se încheie în 22 martie, va avea loc și o a doua etapă de depunere a cererilor-tip, între 2 și 8 aprilie. Aceasta se adresează copiilor care nu au fost înscrişi/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcţie de locurile disponibile.