Fiscul va putea să rețină 15% din sumele recuperate

FOTO: antifrauda.ro
FOTO: antifrauda.ro

La sfârșitul anului trecut, Guvernul a dat o ordonanță de urgență prin care se permite Administrației Fiscale (ANAF) să rețină la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii angajaților.

Prin această decizie, ANAF vrea să „cointereseze” angajații ca să crească gradul de colectare, având în vedere că există „un grad scăzut de satisfacție în ceea ce privește condițiile de muncă”.

Care sunt, mai exact, sumele din care ANAF își poate păstra 15%:

Art.1 (1) Începând cu anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie  penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:

a) impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;

b) obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;

c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

d) repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la baza sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.

(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția că actele prevăzute la alin.(1) prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul cailor de atac în același exercițiu financiar.

(3) În situația în care exercițiul financiar în care se sting sumele diferă de exercițiul financiar în care actele prevăzute la alin.(1) rămân definitive în sistemul cailor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercițiului financiar în care cele două condiții, respectiv stingerea și rămânerea definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.