Programul Casa Verde Fotovoltaice: 20.000 de lei ca să îți produci energia

panou solar fotovoltaic programul casa verde fotovoltaice
Foto: Andrewglaser / Wikimedia Commons

Programul Casa Verde Fotovoltaice din anul 2022 va debuta, probabil, în această vară sau cel târziu la toamnă. Prin acest program românii care doresc să își instaleze panouri fotovoltaice pot primi finanțări nerambursabile de până la 20.000 de lei.

Cei care accesează Programul Casa Verde Fotovoltaice vor putea produce energie electrică pentru a-și acoperiri necesarul de consum, însă vor putea vinde surplusul în rețeaua națională.

Valoarea totală a finanțării acordate pentru acest program se ridică la 600 de milioane de lei pentru cei care au depus dosare în 2020 și încă 300 de milioane de lei pentru cei care s-au înscris sau se vor înscrie în 2022.

Scopul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Persoanele fizice se pot adresa instalatorilor în vederea înscrierii în program.

Lista instalatorilor validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică a fost publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Ce se finanțează în Programul Casa Verde Fotovoltaice:

– cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp
(sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
– cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
– TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
– Valoarea finanțată: finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Cine beneficiază de finanțare în Programul Casa Verde Fotovoltaice:

– Persoanele fizice cu domiciliul în România;
– Proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
– Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);
– Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
– Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Etapele implementării programului sunt următoarele:

– Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

– Înscrierea solicitantului la instalatorul validat se face prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

– Aprobarea finanțării. Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu listele cu persoanele fizice aprobate.

– Obținerea ATR – ului (avizul tehnic de racordare). În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic.

– Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă și implementarea proiectelor.

– Se semnează contractele de finanțare nerambursabilă cu persoanele fizice care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, urmând ca implementarea proiectului să se realizeze în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.

– Monitorizarea finanţării acordate în Programul Casa Verde Fotovoltaice, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în ghid se face de către AFM pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.

Toate informațiile privind desfășurarea acestui program se vor regăsi pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice.

Citiți și articolul nostru despre alegerea de gresie de baie:

4 tipuri de băi moderne, amenajate cu gust