Subiecte BAC Chimie organică 2017. Ce a picat la examen

subiecte bac chimie organică 2017
Foto: Jennifer Morrow (Flickr)

Subiecte BAC Chimie organică 2017. Elevii de liceu care au terminat clasa a XII-a susțin astăzi proba Ed), adică proba la alegere a profilului şi specializării.

În funcție de specializarea fiecăruia, ei au putut opta pentru una dintre disciplinele:
* Anatomie
* Biologie vegetală și animală
* Chimie organică
* Chimie anorganică
* Fizică
* Informatică
* Geografie
* Logică și argumentare
* Psihologie
* Economie
* Sociologie
* Filosofie.

La ora 15.00 Ministerul Educației a publicat și baremele pe siteul edu.ro.

Subiecte BAC Chimie organică 2017:

subiecte bac chimie organică 2017 subiecte bac chimie organică 2017 subiecte bac chimie organică 2017 subiecte bac chimie organică 2017 subiecte bac chimie organică 2017 subiecte bac chimie organică 2017

Barem Chimie organică 2017

În cele 439 de centre de examen s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile pentru susţinerea probelor scrise.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la BAC Chimie organică 2017 s-a făcut până în ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise la BAC Chimie organică 2017 este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor de la BAC Chimie organică 2017, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Subiecte BAC Chimie organică 2017 – Care sunt obiectele interzise

Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

La BAC Chimie organică 2017 nu este permis accesul în săli cu următoarele obiecte: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, telefoane mobile sau mijloace electronice de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, la BAC Chimie organică 2017 candidaţilor le este interzis să:
– comunice între ei sau cu exteriorul
– transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu. Ei nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. În plus, ei nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Subiecte BAC Chimie organică 2017 – Cum se promovează examenul de BAC

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

– să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
– să susţină toate probele scrise şi să ia minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
– să obţină media 6 cel puţin la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Subiecte BAC Chimie organică 2017 – Cum se corectează lucrările

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Nota comisiei de contestații este finală.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Subiecte BAC Chimie organică 2017 – Informații utile

Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti .

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2017 Sesiunea iunie-iulie 2017

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Jurnalist GreatNews, lucrez în presa centrală din 2008 și am scris pentru publicații precum Yahoo News România, ziarul „Evenimentul Zilei”, site-ul turism.evz.ro sau revista „National Geographic România”. Scriu cu plăcere reportaje și portrete pe care le ilustrez adesea cu fotografii și cred că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii. Mă interesează în special temele sociale, drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și domenii precum știința și turismul.