Cum poți beneficia de programul ”Prima chirie”, ajutorul de la stat pentru cei care muncesc departe de casă

Programul guvernamental ”Prima chirie”, care oferă românilor un ajutor de cel mult 900 de lei pentru cheltuielile cu chiria și întreținerea locuinței, are acum și norme de aplicare.

Potrivit reglementărilor, pot cere acești bani persoanele care lucrează la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu. Ajutorul se oferă ca primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 de kilometri pentru a se încadra în muncă.

Prima se va acorda la cerere, lunar, pe o perioadă de 3 ani, solictanții fiind însă obligați să se încadreze cu normă întreagă pentru cel puțin 12 luni.

”Această primă de relocare se ridică la 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire, adică şi chirie şi utilităţi, în limita sumei de 900 de lei lunar”, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu, citată de News.ro.

Cei care vor să beneficieze de acest ajutor trebuie să depună, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţele cărora sunt înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor menţionate în lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor. Beneficiarul va trebui să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, cât și declarații cu privire la veniturile realizate lunar.

Documentele pot fi depuse personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail.