SRI a publicat protocolul de cooperare dintre Parchetul General și Înalta Curte de Casație și Justiție

protocol SRI
Protocolul de colaborare între Parchet și ÎCCJ a fost semnat în 2009 de George Maior, șeful SRI, Laura Codruța Kovesi, procuror general, și Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Serviciul Român de Informații a declasificat protocolul de cooperare dintre Parchetul General și Înalta Curte de Casație și Justiție, semnat de cele două instituții de forță ale statului în 2009. Găsiți documentul mai jos.

”Procedura de declasificare a protocolului de cooperare între SRI şi PICCJ, lansată la finalul lunii mai de directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, s-a încheiat astăzi cu publicarea documentului. S-a avut în vedere faptul că protocolul nu mai conţine niciun fel de date sau informaţii care să pună în pericol securitatea naţională a României, aşa cum este definită astăzi de legislaţia în vigoare şi de recentele hotărâri în materie ale Curţii Constituţionale a României”, comunică Serviciul Român de Informații.

Potrivit documentului, protocolul avea ca scop ”crearea şi operaţionalizarea cadrului legal şi organizatoric pentru acreditarea de securitate a sistemului informatic comun de gestionare a informaţiilor clasificate vehiculate în procedurile de emitere a mandatelor de securitate naţională”.

”Semnarea protocolului a fost făcută ca urmare a emiterii unei solicitări cu caracter obligatoriu din partea ORNISS (martie 2006), prin care se impunea celor două instituţii încheierea unui acord reciproc de securitate, precum şi dobândirea, de PICCJ, a unui certificat de acreditare de securitate”, mai anunţă SRI.

Acordul de securitate a sistemului informatic interconectat a fost realizat în 2012, iar acreditarea este valabilă până în 2020.

Protocol de cooperare SRI, Parchet și Înalta Curte

Potrivit documentului declasificat de SRI, obiectivele cooperării dintre cele două instituții ale Justiției românești erau următoarele:

Art. 3

a. crearea unui sistem informatic sigur şi stabil, acreditat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, necesar gestionării în condiţii de securitate şi operativitate maximă a informaţiilor în format electronic vehiculate în scopul îndeplinirii măsurilor prevăzute la art.2;

b. asigurarea de către S.R.I. şi punerea la dispoziţia P.Î.C.C.J. şi Î.C.C.J., în conformitate cu prevederile legale, a infrastructurii tehnice a
sistemului necesară realizării activităţilor circumscrise domeniilor de cooperare;

c. acordarea cu titlu gratuit de către S.R.I., a asistentei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate deţinute şi utilizate de P.Î.C.C.J. şi
I.C.C.J., pentru prevenirea scurgerii de date şi informaţii cu acest caracter, transmise prin intermediul sistemului informatic;

d. corelarea activităţilor de solicitare, avizare şi aprobare a autorizării culegerii de informaţii prin măsuri ce implică restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, în condiţiile art.53 din Constituţia României, republicată şi asigurarea accesului fiecărei părţi la arhiva electronică, conform principiului „necesităţii de a cunoaşte”;

e. punerea la dispoziţie – pe bază de reciprocitate, în limitele competenţelor Părţilor – a informaţiilor, datelor, documentelor şi
materialelor relevante şi utile pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, precum şi asigurarea protecţiei acestora, în zona de competenţă, în conformitate cu prevederile actelor normative oficiale şi interne în materie;

f. elaborarea şi derularea de către părţi, în domeniile complementare,de strategii, acţiuni şi programe, comune.