Românii nu vor mai tremura de frig: S-a interzis sistarea”căldurii” pe timpul iernii

calorifer radiator când dă radet căldură
Foto: ri / pixabay.com

Deputații au votat favorabil un proiect de lege care reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică.

Potrivit noului act normativ, producătorii sau furnizorii agentului termic au obligaţia să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale.

Legea a trecut cu o majoritate covârșitoare de Camera Deputaților, cu 216 voturi „pentru”, 16 „împotrivă” şi 4 abţineri. Camera Deputaţilor este decizională în privinţa acestui proiect de lege.

Mai mult, se interzice sistarea furnizării de agent termic primar în perioada sezonului rece de către producătorii și furnizorii de agent termic primar, precum şi sistarea alimentării cu energie primară a acestora de către producătorii și furnizorii de energie primară.

Modificări și la serviciul public de energie termică

Mai mult, deputații au decis că serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat poate fi efectuat, în totalitate sau parţial, şi de către operatori privaţi, prin concesionare, parteneriat public-privat sau în oricare altă forma prevăzută de lege.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici, se mai precizează în noua formă a legii.