Românii își cheltuie aproape toți banii pe hrană și taxe

FOTO: Alexas_Fotos/Pixabay.com
FOTO: Alexas_Fotos/Pixabay.com

Potrivit Institutului Național de Statistică, nivelul de trai al românilor este în creștere, dar cheltuielile de strictă necesitate reprezintă acoperă încă o mare parte din venituri.

Veniturile totale medii lunare ale populaţiei pe o gospodărie au fost de 5.077 lei în al doilea trimestru din acest an, iar cheltuielile totale au ajuns, în medie, la 4.163 de lei lunar/gospodărie.

Venitul total mediu lunar la nivelul unei gospodării din România a ajuns la 1.973 de lei pe persoană, iar cheltuiala medie s-a ridicat la 1.618 de lei/ persoană.

veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.693 lei lunar pe gospodărie (1.823 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 384 lei lunar pe gospodărie (149 lei pe persoană).

Salariile reprezintă mai bine de două treimi din veniturile înregristrate de gospodăriile din România. Alte venituri provin din prestaţii sociale (19%), din agricultură (1,9%), din activităţi neagricole independente (1,8%), din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%) şi din natură (7,6%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,6%).

În ceea ce privește cheltuielile, românii dau cei mai mulți bani pe bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale. Au crescut și cheltuielile cu animalele de casă.

În ceea ce privește cheltuielile pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipamente necesare în gospodărie, românii cheltuie doar 0,7% din cât câștigă.

Cheltuielile unei gospodării cu produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au reprezentat 37,7% din consumul total.