Institutul Oncologic București demarează proiectul pentru modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, instituție subordonată Ministerului Sănătății, cu sediul în Bucureşti, Șos. Fundeni, nr. 252, cod poștal 022328, Sector 2, România, ȋn calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului Modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Institutului Oncologic „Profesor Dr. Alexandru Trestioreanu” București, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020; Axa prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU; Obiectiv specific 10.1. – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, prin contractul POIM/963/10/1/152883.

Valoarea totală a proiectului este de 6.754.614,93 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.754.614,93 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.754.614,93 lei.

Proiectul este implementat la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București din Șos. Fundeni, nr. 252, Mun. București și are o durată de 28 de luni, respectiv de la 26 august 2021 (dată începere proiect) și până la 31 decembrie 2023 (dată încheiere proiect).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea capacității Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București prin realizarea de investiții ce vizează consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19. Obiectivul contribuie în mod direct la indicatorul de rezultat al programului, și anume capacitate adecvată de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de gestionare a crizei sanitare prin realizarea de investiții încadrate în program.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creșterea securității la incendiu prin instalare de senzori pentru concentrații crescute de oxigen. Realizarea obiectivului specific menționat va duce la o reducere considerabilă a riscului de izbucnire a incendiilor cauzate de creșteri ale concentrațiilor de oxigen, așa cum s-a întâmplat în unități sanitare din capitală și din restul țării. Obiectivul specific al proiectului se realizează prin achiziția și montarea unui număr optim de senzori, care să acopere toate secțiile critice din punctul de vedere al necesarului de utilizare a oxigenului, dar și a saloanelor și holurilor adiacente.

Un alt obiectiv specific este realizarea de lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii de gaze medicale, cu scopul de a crește capacitatea Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București de a îngriji și trata cazurile de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de a gestiona criza sanitară. Lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii de gaze medicale sunt necesare pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții oncologici ce necesită internare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU. Proiectul are o valoare totală de 6.754.614,93 lei.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 227 10 00 sau prin fax la 021 318 32 62, ori e-mail: secretariat@iob.ro și pe site-ul instituției – www.iob.ro.