Elevii vor putea circula gratuit cu trenul pe orice distanță

FOTO: Răzvan-Victor Preda/CFR Călători - Facebook
FOTO: Răzvan-Victor Preda/CFR Călători - Facebook

Elevii vor avea gratuitate pe tren, la clasa a II-a, începând cu 2 septembrie. Gratuitatea se va acorda pe baza carnetului de elev, pe toată perioada anului școlar.

„Operatorii de transport feroviar de călători vor emite elevilor legitimaţii de călătorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, astfel: bilete de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și 100% din tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare, inclusiv abonamente cu reducere 100% din tariful de transport, conform reglementărilor proprii operatorului de transport, pentru elevi”, prevede proiectul de HG.

„Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, elevii vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz”, mai scrie în proiectul de act normativ.

Și CFR Călători a anunțat recent într-un comunicat de presă că „începând cu data de 3 septembrie 2023, vor intra în vigoare noi facilități la transportul pe calea ferată de care vor beneficia elevii și studenții, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și Legii învățământului superior nr. 199/2023.

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a acestor acte normative, vor fi abrogate, parțial, prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv cele referitoare la facilitățile acordate elevilor și studenților la transportul pe calea ferată. Noile prevederi legislative vor fi aplicate după adoptarea Hotărârii de Guvern, inițiate de Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și care vor conține metodologia de aplicare”.

„Emiterea biletelor de călătorie gratuite și a abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se efectuează conform reglementărilor în vigoare și conform reglementărilor proprii operatorilor de transport, astfel:

a) De la punctele de vânzare ale operatorilor de transport feroviar în baza prezentării de către elev în format fizic, în original a unuia dintre documentele școlare enumerate mai jos:

  • cardul naţional de elev valabil;
  • carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minim următoarelele elemente: nume și prenume elev, CNP elev, nr matricol, viza pentru anul școlar în curs;
  • adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență; adeverința, din care rezultă calitatea de elev, se emite pentru anul școlar în curs, conform modelului din cadrul anexei nr. 1a;
  • adeverință colectivă pentru elevi în cazul călătoriei grupurilor de elevi; adeverința este prevăzută cu semnătura conducătorului unității de învățământ și ștampila unității de învățământ, conform modelului din cadrul anexei 1b.

b) de la automatele de vânzare legitimații de călătorie, on-line sau prin canale alternative (alte tehnologii informatice dezvoltate) după ce calitatea de elev a fost confirmată. Calitatea de elev poate confirmată astfel:

  • fie on-line prin interogarea bazei de date pe care Ministerului Educației o transmite Autorității pentru Reforma Feroviară și care este pusă la dispoziția operatorilor de transport feroviar;
  • fie la casa de bilete a operatorului de transport prin prezentarea unuia dintre documentele menționate la litera a), ulterior elevul putând procura bilete on-line pe perioada întregului an școlar respectiv”, se menționează în proiectul de Hotărâre de Guvern.
Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.