ANAF angajează inspectori antifraudă. Ce condiții trebuie să îndeplinești

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează, pe 11 februarie, un concurs pentru ocuparea a 132 de funcții publice de inspector antifraudă la Direcția generală antifraudă fiscală.

Cei care vor să participe la concurs trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să aibă minim 18 ani, „o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate”.

De asemenea, candidatului i se mai cere „să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”.

Concursul costă în trei etape: selecția dosarelor de înscriere; proba scrisă și interviul. Proba scrisă va fi sub forma unor teste-grilă și se va desfășura pe 11 februarie. Mai multe detalii despre anunțul de angajare găsiți – AICI.

Lista posturilor vacante, cererea de înscriere și bibliografia le găsiți – AICI.

Direcția generală antifraudă fiscală a fost înființată în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în data de 26 iunie 2013, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr. 144/2014. Operaționalizarea efectivă și primele acțiuni de control au avut loc în luna decembrie 2013.

DGAF este coordonată de un vicepreședinte ANAF, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.