SRI face angajări. Ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile de participare

FOTO: SRI/Facebook
FOTO: SRI/Facebook

SRI face angajări și a publicat un ghid pentru cei care sunt interesați să se înscrie la procesul de selecție.

Ca să fii selectat de SRI trebuie, conform legii și normelor interne specifice Serviciului, să îndeplinești cumulativ o serie de criterii:

– să ai cetățenie română și domiciliul stabil în România;

– să nu fii în curs de cercetare, urmărire sau judecată sau să nu fi fost condamnat penal;

– să nu faci parte din partide, formațiuni sau organizații politice, din momentul încadrării în SRI;

– să nu participi ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale, din momentul încadrării în SRI;

– să fii absolvent de studii universitare, cu licență, al unei instituții de învățământ superior acreditată; pentru anumite posturi sunt necesare și studii post-universitare, iar pentru altele se cer doar studii liceale;

– să nu fii consumator de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte sau să nu fi desfășurat activități ilegale cu astfel de produse;

În interviurile de selecție și de securitate, evaluăm punctual și cu atenție interacțiunile anterioare cu astfel de substanțe. Suntem conștienți de amploarea acestui fenomen, însă rigorile normative și specificul organizației ne obligă să acordăm acces la date clasificate exclusiv persoanelor care nu se expun unor situații vulnerabilizatoare sau care ar putea afecta discernământul. Lipsa sincerității cu privire la orice aspect, pe parcursul oricărei etape de selecție, reprezintă motivul principal al respingerii candidaturilor, specifică SRI.

– să fii dispus ca, după încadrare, să desfășori activități în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituției.

În raport cu fiecare tip de post vacant, candidații trebuie să facă dovada, pe parcursul procesului de selecție, că îndeplinesc anumite criterii specifice: pregătire profesională într-un domeniu de interes actual pentru Serviciu (experiența efectivă de lucru în domeniul respectiv reprezintă, după caz, un avantaj sau o cerință obligatorie), inteligență peste medie, nivel de cultură generală peste medie și competențe lingvistice, interes pentru dezvoltare continuă și capacitate ridicată de învățare, o stare de sănătate, atât fizică, cât și psihică, bună (apt medical și psihologic, conform baremelor stabilite de SRI).

Anumite posturi necesită abilități ridicate de relaționare și comunicare, de analiză și sinteză, adaptare, creativitate, spontaneitate, responsabilitate, rezistență crescută la condiții de stres.

Alte posturi specializate implică deținerea unei pregătiri universitare/postuniversitare strict în domeniul corespunzător postului, a unor atestate de liberă practică care permit exercitarea unor profesii și/sau a unor certificări care indică atestarea competențelor specifice într-un anumit domeniu.

Ce posturi sunt scoase la concurs

SRI transmite că e în căutare continuă de ofițeri operativi, ofițeri analiști, specialiști tehnici și atunci când apar nevoi punctuale, există interes pentru selecționarea unor specialiști în diverse domenii de activitate, care asigură suport dedicat misiunilor Serviciului.

În ghidul candidatului, publicat pe site-ul SRI sunt specificate următoarele categorii de posturi: ofițer operativ, ofițer analist, specialist IT&C, specialist lingvist, luptător antiterorist și personal care îndeplinește atribuții administrative (ofițeri, subofițeri, salariați civili).

Procesul durează aproximativ 6-9 luni și presupune parcurgerea mai multor etape: evaluare CV, interviuri de selecție, evaluarea conoștințelor și/sau aptitudinilor, evaluarea psihologică, examinare medicală, verificări de securitate.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul SRI – LA ACEST LINK.