Rezultate Evaluarea Națională 2018 Vulcan. Toate notele și mediile

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul Vulcan
Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan. Foto: zhd.ro

Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan. Absolvenții clasei a VIII-a care au susținut săptămâna trecută probele din cadrul Evaluării Naționale află astăzi ce note au obținut.

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2018 Vulcan sunt publicate marți, 19 iunie, pe siteul edu.ro, până în ora 12.00.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 VULCAN

În acest an, peste 150.000 de elevi s-au înscris pentru a susține Evaluarea Națională, după cum a anunțat Ministerul Educației Naționale.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan – Corectarea lucrărilor

În procesul de soluționare a contestațiilor, după ce evaluarea făcută de cei doi profesori evaluatori a fost terminată și validată, dacă diferența dintre notele celor doi este de cel mult 1 punct, atunci se calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori. Nota nu se rotunjește, iar nota rezultată e trecută în catalogul Evaluării Naționale.

Dacă diferența dintre notele date de cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 note, după ce cele două note / valori extreme au fost eliminate, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note / valori centrale.

Media obținută reprezintă nota finală la acea probă și e înregistrată în catalogul Evaluării Naționale.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan – Când se depun contestațiile

Elevii care sunt nemulțumiți de notele primite la Evaluarea Națională 2018 pot depune contestații numai azi, 19 iunie, în intervalul 14.00 – 19.00.

Este important de știut că nota pe care un elev o poate obține în urma contestației poate fi mai mică sau mai mare decât nota inițială. Cei care depun contestații au obligația să completeze și să semneze o declarație-tip prin care să arate că au luat la cunoștință acest fapt.

Rezultatele finale, de după contestații, se afișează pe 23 iunie, sâmbătă.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan – Etapa de soluționare a contestațiilor

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după terminarea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. Dacă este observată o diferență mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este transmisă spre reevaluare altor doi evaluatori.

Nota finală, obținută în urma reevaluării în etapa de soluționare a contestației, e calculată din cele 4 note, după eliminarea celor două note / valori extreme, ca media aritmetică, cu zecimale, fără rotunjire, a celor două note / valori centrale.

Aceasta este nota definitivă, ce reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan – Media de admitere la liceu

Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (care are o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din V-VIII (care are o pondere de 20%).

În funcție de medie și de opțiunile alese, elevii sunt repartizați computerizat la liceu.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Vulcan – Cum se poate face vizualizarea lucrării

Candidatul major sau părinții / reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene Teleorman de organizare a Evaluării Naționale vizualizarea lucrării propriului copil după afișarea rezultatelor finale.

În mod obligatoriu, candidatul minor trebuie să fie însoțit de un părinte / reprezentant legal la vizualizarea lucrării. Solicitarea de vizualizare nu poate duce la reevaluarea sau la modificarea notei acordate lucrării.