RAR va elibera un certificat Auto-Pass cu informații despre mașină

FOTO: NoName_13/Pixabay.com
FOTO: NoName_13/Pixabay.com

Ministerul Transporturilor a stabilit informații pe care le poate transmite RAR, la cerere și contra-cost, prin intermediul certificatului Auto-Pass.

„RAR eliberează contra cost, la cerere, pentru autoturisme și autovehicule utilitare uşoare, certificatul „RAR Auto-Pass” în format electronic. (…) În acest scop, solicitantul va transmite către RAR o cerere al cărei model este publicat într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea sa în scopul completării în format electronic, pe pagina proprie de internet a regiei. Cererea va fi însoțită de copia actului de identitate în format electronic.

În cerere se vor preciza numărul de identificare și seria cărții de identitate a vehiculului ale autoturismului sau ale autovehiculului utilitar uşor pentru care se solicită certificatul „RAR Auto-Pass”, se arată în proiectul de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

Acesta prevede însă că pot exista situații în care RAR nu deține informații despre autoturism, caz în care va elibera gratuit, în locul certificatului „RAR Auto-Pass”, un document în format electronic, în care va informa că „nu deține informații”.

Ce informații vor apărea în RAR Auto-Pass:

În vederea înfiinţării registrului electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, denumit în continuare registru, se transmit către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, denumită în continuare RAR, următoarele informaţii prin intermediul unei aplicaţii informatice specifice furnizate de către RAR:

a) de către stațiile de inspecţie tehnică periodică autorizate (ITP), cu ocazia fiecărei inspecţii efectuate pentru un autovehicul:

(i) data inspecţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului;

b) de către atelierele pentru inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză autorizate, cu ocazia fiecărei inspecții efectuate pentru un autovehicul:

(i) data inspecţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului;

c) de către operatorii economici autorizați care desfășoară activități de reparaţii, de întreținere, de reglări funcţionale, de modificări constructive şi de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, denumiţi în continuare operatori economici autorizaţi (service-uri), cu ocazia fiecărei prestaţii efectuate pentru un autovehicul:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului, dacă este cazul;

(iv) tipul prestaţiei: reparaţie / întreţinere / revizie periodică / reglare funcţională / modificare constructivă / reconstrucţie / actualizare software / înlocuire sezonieră a anvelopelor;

d) de către operatorii economici autorizați, cu ocazia fiecărei reparaţii și/sau înlocuiri a odometrului din dotarea unui autovehicul:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului înainte de intervenție;

(iv) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului după intervenție;

(v) tipul prestației: reparaţie odometru / înlocuire odometru;

e) de către operatorii economici autorizați, cu ocazia fiecărei reparaţii efectuate la un vehicul în urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemele menţionate în anexa nr. 1:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al vehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului, dacă este cazul;

(iv) sistemul la care au fost efectuate reparaţii;

f) de către operatorii economici autorizaţi care deţin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia, cu ocazia primei prezentări a autovehiculului în reţeaua de reparaţii a producătorului respectiv sau la solicitarea expresă a RAR:

(i) numărul de identificare al autovehiculului;

(ii) data şi valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului pentru fiecare înregistrare existentă în baza de date a producătorului respectiv cu privire la istoricul indicaţiei odometrului pentru perioada anterioară înregistrării sau înmatriculării în România;

g) de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii sau distribuitorii de vehicule rutiere, după caz, cu privire la campaniile de rechemare a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piață în România, inițiate în cazul în care unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, desemnat ca atare de producătorul vehiculului:

(i) numele producătorului vehiculului;

(ii) marca vehiculului;

(iii) tipul vehiculului;

(iv) denumirea comercială a vehiculului;

(v) codul campaniei de rechemare;

(vi) numele campaniei de rechemare;

(vii) descrierea pericolului;

(viii) modul de informare a deţinătorilor;

(ix) durata aproximativă a remedierii;

(x) lista operatorilor economici autorizaţi din România;

(xi) numărul de identificare al vehiculelor vizate;

(xii) evoluţia campaniei de rechemare.

(2) Informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (1) se completează cu informațiile obţinute de către RAR cu ocazia prestațiilor efectuate de RAR care implică identificarea vehiculului rutier sau cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice în cadrul reprezentanţelor RAR, după cum urmează:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului.

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.