Primul proces în instanță: Care este ordinea evenimentelor în cadrul unei ședințe de judecată?

Sursă foto: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-zomec 

Precizări generale

Procesul civil parcurge, în mod obişnuit – dar nu obligatoriu, două faze:

  • judecata;
  • executarea silită.

Faza judecăţii cuprinde:

  • judecata în primă instanţă;
  • judecata în căile de atac.

Indiferent că este în primă instanţă sau în căile de atac, în principiu, judecata parcurge trei etape:

  • etapa scrisă;
  • etapa dezbaterilor;
  • etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.

Regulile prezentate în acest articol se referă la judecata în primă instanţă şi vizează cele mai importante aspecte din etapa dezbaterilor.

Precizări preliminare

La ora judecării pricinii, preşedintele deschide şedinţa şi anunţă procesul care se va judeca.

Grefierul cercetează și raportează preşedintelui şedinţei prezenţa persoanelor citate, cât și motivul neprezentării celor absenţi.

Preşedintele şedinţei purcede la verificarea identității persoanelor prezente, a împuternicirilor persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi a reprezentanţilor.

Dintre martori, cei prezenţi înainte de audierea lor sunt îndepărtaţi din sala de şedinţe. Preşedintele şedinţei de judecată ia măsuri ca martorii audiaţi să nu comunice cu cei neaudiaţi.

Preşedintele şedinţei de judecată prezintă componenţa completului, numeşte persoanele care participă în calitate de expert, specialist, interpret, grefier şi informează participanţii despre dreptul lor de a face propuneri de recuzare şi de abţinere de la judecată. Preşedintele şedinţei de judecată explică părților și participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor procedural.

Dacă participanţii la proces au fost în imposibilitate să prezinte probele în termenul stabilit de instanţă la etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul poate să decidă acceptarea acestor probe în prima şedinţă de judecată. Partea adversă are dreptul să solicite amânarea procesului, dacă nu poate depune imediat contraprobe.

Etapa dezbaterilor

În condiţiile în care şedinţa de judecată a fost deschisă şi examinarea pricinii în fond a început, pot apărea incidente procesuale care fac imposibilă continuarea examinării în aceeaşi zi şi determină întreruperea şedinţei de judecată cu posibilitatea continuării acesteia la o altă dată şi oră, ce vor fi  fixate de instanţa de judecată.

Judecarea pricinii în fond începe cu un raport asupra pricinii, prezentat de preşedintele şedinţei sau de un judecător. După aceasta, preşedintele clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile, dacă pârâtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile doresc să încheie procesul cu o tranzacţie.

După prezentarea raportului asupra pricinii, instanţa judecătorească ascultă explicaţiile reclamantului şi ale intervenientului care participă din partea reclamantului, ale pârâtului şi ale intervenientului care participă din partea pârâtului, precum şi ale celorlalţi participanţi la proces. Primii care dau explicaţii sânt: procurorul, împuterniciţii autorităţilor publice, ai organelor şi organizaţiilor, persoanele fizice  care, în cazurile prevăzute de lege, au intentat procesul în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane. Participanţii la proces au dreptul să-şi pună reciproc întrebări. Judecătorii au dreptul să pună participanţilor la proces întrebări în orice moment al explicaţiilor acestora. Preşedintele şedinţei poate acorda de mai multe ori cuvânt părţilor, după caz.

După examinarea tuturor probelor, preşedintele şedinţei de judecată precizează dacă participanţii la proces şi reprezentanţii acestora solicită completarea materialelor din dosar. Dacă nu se fac astfel de cereri, preşedintele declară finalizarea examinării pricinii, instanţa trecând la susţineri orale

În susţinerile orale, primii care iau cuvânt sânt reclamantul şi reprezentantul lui, urmează pârâtul şi reprezentantul lui. Intervenientul principal şi reprezentantul lui iau cuvânt după ce au vorbit părţile şi reprezentanţii lor. Intervenientul accesoriu şi reprezentantul lui iau cuvânt după reclamant sau pârât din a cărui parte intervenientul participă în proces.

Procurorul, reprezentanţii sau împuterniciţii autorităţilor publice, organizaţiilor, precum şi persoanele care au intentat procesul în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane, iau primii cuvânt.

Reprezentanţii autorităţilor publice care participă în proces pentru a depune concluzii iau cuvânt după părţi şi intervenienţi.

După susţinerile orale, fiecare participant are dreptul la replică asupra celor expuse în susţineri. Dreptul la ultima replică îl au pârâtul şi reprezentantul lui.

Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii

După încheierea susţinerilor orale, completul de judecată se retrage pentru deliberare. În urma deliberării, preşedintele şedinţei sau unul dintre judecători pronunţă dispozitivul hotărârii şi le explică participanţilor la proces procedura şi termenul de atac al hotărârii. Dispozitivul hotărârii trebuie să fie semnat de toţi judecătorii din completul de judecată şi anexat  la dosar.

În cazul în care la adoptarea hotărârii se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la dosar.

După pronunţarea dispozitivului hotărârii, preşedintele şedinţei de judecată declară şedinţa închisă.

Participanţii care nu au fost prezenţi la pronunţarea dispozitivului hotărârii primesc copia hotărârii în decurs de 5 zile.

Hotărârea integrală se remite participanţilor la proces în termen de 5 zile.

Desigur în realitate, procesul judiciar poate dura luni în șir, cu diverse amânări, durata procesului fiind dependentă de un șir de factori, cum ar fi complexitatea cazului, comportamentul părților, volumul probelor prezentate etc. În cazul în care ești proprietarul unei companii în legătură cu care există dosare în instanță, poți gestiona această situație, a ta sau a partenerilor tăi, la modul ideal apelând la serviciile oferite de Termene.ro. Aici găsești funcția de verificare dosare de instanță firme, care îți permite, printre altele, să monitorizezi un număr nelimitat de dosare, să le vizualizezi sub un calendar, de la care să primești notificări în timp real. 

Jurnalist GreatNews, Dan Arsenie lucrează în presa centrală din 2007 şi a scris pentru publicaţii ca Evenimentul Zilei, realitatea.net şi Yahoo News România. Scrie cu pasiune reportaje şi portrete jurnalistice şi acordă o atenţie ridicată promovării oamenilor frumoşi şi a locurilor frumoase din România.