Ghid complet: Cum îţi faci un ONG în zece paşi

acte_ONG
Articolul de lege care îţi garantează dreptul de a înfiinţa o asociaţie non-guvernamentală este art. 37 din Constituţia României. Însă, deşi ai dreptul, vei avea de depăşit câteva hopuri birocratice până să porneşti activitatea.

GreatNews îţi explică toţi paşii pe care trebuie să îi parcurgi şi îţi oferă formulare tip pe care le poţi descărca, pentru a nu face drumuri în plus la instituţii.

Primul lucru pe care trebuie să îl ştii este că ai nevoie de cel puţin încă două persoane pentru a deschide un ONG. Numărul minim de membri este de trei.

Pasul 1: Numele asociaţiei şi înregistrarea acestuia

Pe scurt, trebuie să obţii o dovadă că denumirea aleasă nu este folosită de altcineva şi nu contravine legii. Dovada aceasta se primeşte de la Ministerul Justiţiei, către care trebuie să adresezi o cerere. O poţi descărca de AICI.

Alături de cerere trebuie să prezinţi o chitanţă în original. E vorba de chitanţa pe care o primeşti în schimbul sumei de 5 lei, plătită la Trezoreria Statului de care aparţii.

Cererea şi chitanţa trebuie depuse la registratura Ministerului Justiţiei (strada Apolodor, nr.1, sect 5, Bucureşti). Dacă nu eşti din Bucureşti, va trebui să mergi la Trezoreria oraşului şi să plăteşti 5 lei în contul Ministerului Justiţiei. Apoi, să pui într-un plic timbrat chitanţa şi cererea şi să o trimiţi la adresa de mai sus (Str. Apolodor …).

Vei primi un răspuns de la Minister în 5-10 zile. Poţi merge să ridici cererea sau poţi opta ca aceasta să îţi fie trimisă prin poştă. Această dovadă este valabilă trei luni de la data emiterii. În acest interval, trebuie să înfiinţezi ONG-ul.

Pasul 2: Sediul organizaţiei

Orice ONG trebuie să aibă un sediu. Poţi folosi ca sediu locuinţa personală sau cea a unuia dintre membri (varianta uşoară) sau poţi închiria un sediu (varianta mai grea, ai nevoie de mai multe acte).

Sediul nu trebuie neapărat să coincidă cu punctul de lucru. Dacă locuieşti la bloc, vei avea nevoie de acordul scris al vecinilor (tabel cu semnături) şi de o adeverinţă de la asociaţia de proprietari. În cazul sediului închiriat, ai nevoie, suplimentar, de contractul de închiriere şi acordul proprietarului.

Pentru sediu, trebuie să completezi declaraţia de AICI. Actul va fi autentificat de un notar (ar trebui să îţi ia câteva zeci de lei). Cei care îşi fac sediu într-un spaţiu închiriat au nevoie de contractul de comodat de AICI.

Pasul 3: Actul constitutiv şi statutul

Pentru a ştii ce trebuie să scrii în actul constitutiv, mergi mai întâi la Legea 246/2005, articolul 6, aliniatul 2. Apoi, poţi descărca un exemplu de act constitutiv de AICI. Actul este primul pas pentru dobândirea personalităţii juridice.

Pentru a ştii ce să incluzi în statut, mergi la acelaşi articol de lege, dar la aliniatul 3. Actul (un exemplu descarci de AICI) va anunţa scopul organizaţiei şi drepturile membrilor, printre altele.

Este bine să ai cât mai multe copii ale acestor acte, îţi vor fi de mare folos.

Pasul 4: Primul drum la bancă, pentru patrimoniu

Mergi la bancă cu documentele, cu buletinele tuturor membrilor fondatori şi cu o sumă de bani egală cu salariul minim brut pe economie (în prezent, 670 de lei). Vei plăti şi o taxă de deschidere de cont (15-20 de lei).

Pe lângă aceşti bani, mai ai nevoie de un bun sau de bunuri a căror valoare să se ridice la 100Xsalariul minim brut pe economie. Aceste bunuri trebuie să aparţină unuia sau unora dintre membrii fondatori (locuinţă, mobilier, calculatoare, automobil etc).

Veţi avea de completat un formular. În el, vei numi oamenii care pot efectua operaţiuni de cont. La final, persoana de la bancă trebuie să vă dea un extras de cont doveditor, de care vei avea nevoie mai târziu.

Pasul 5: Cazierul fiscal

De acest act au nevoie toţi membrii fondatori ai ONG-ului. Îl poţi obţine de la Administraţia Financiară de care aparţine domiciliul tău. Actul îţi va fi eliberat în schimbul a 20 de lei.

Pasul 6: Personalitatea juridică

Mergi la Judecătoria de care aparţine sediul  stabilit al organizaţiei. Trebuie să ai la tine următoarele acte:

 1. dovada disponibilităţii denumirii (vezi Pasul 1);
 2. actul constitutiv şi statutul autentificate în original + câte 3 copii de fiecare (Pas 3);
 3. cazierul fiscal al asociaţilor (Pas 5);
 4. dovada sediului social (Pas 2);
 5. dovada patrimoniului iniţial (Pas 4);
 6. un timbru judiciar în valoare de 1 leu (la sediul Administraţiei Financiare sau la CEC);
 7. chitanţa doveditoare ca aţi achitat taxa de timbru judiciar.

Apoi, vei completa cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice.

Veii primi un număr de înregistrare şi vei afla termenul. La data termenului, trebuie să te prezinţi la tribunal, dis-de-dimineaţă. La avizier, afli sala şi numărul de ordine. Când îţi auzi numele, trebuie să te ridici, să spui “prezent” şi să adaugi “solicităm admiterea acţiunii şi acordarea personalităţii juridice a Asociatiei X, conform cu cererea depusă la dosar”. Dacă actele sunt OK, în câteva zile vei primi prin poştă o copie a actului judecătoresc de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Pasul 7: Înscrierea în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

La două săptămâni după pronunţare, depui o cerere pentru eliberarea Sentinţei civile şi a Certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei. Cere 5 copii autentificate de fiecare! Vei plăti 2 lei pentru un exemplar, la CEC sau Judecătorie.

Pasul 8: Obţinerea Codului Fiscal

La Administaţia Finanţelor de care aparţine sediul depui un dosar cu următoarele acte

 1. Statut
 2. Act constitutiv
 3. Încheierea judecătorească
 4. Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor(copii)
 5. timbru fiscal 3 RON
 6. 2 formulare “cod 010” completate (de la Fisc)

Vei avea codul fiscal în 10 zile.

Pasul 9: Din nou la bancă, pentru contul ONG-ului

Mergi la orice bancă cu următoarele acte:

Statut Act Constitutiv
încheierea judecătorească
Certificat de înregistrare fiscala (în original şi copie)

Se plăteşte o sumă de bani (15-20 de lei) şi toţi membrii-fondatori semnează. Odată ce ai contul deschis, transferă patrimoniul (acel salariu minim brut) prin ordin de plată. Practic, din acest moment ONG-ul e în regulă. Mergi pe site-ul www.just.ro şi verifică numărul de înregistrare în Registrul Naţional al ONG.

Pasul 10: Ştampila şi hârţogăreala de zi cu zi

Actele emise de asociaţie trebuie însoţite de semnătură şi ştampilă. Aşa că ai nevoie de una. La comandă, ai nevoie doar de copii după codul fiscal şi cartea de identitate. Sfatul e să faci minimum trei ştampile (una pentru contabil, una care să rămână la sediu şi una de buzunar). Apoi, va trebui să ai un chitanţier şi un facturier.

GreatNews publică în fiecare săptămână un ghid complet. Ca structură şi complexitate, acestea vor semăna cu cel de mai sus, dar subiectele vor varia mult. De exemplu, vom scrie un ghid cu paşii necesari pentru a deschide o firmă, dar şi articole care te învaţă cum să construieşti un scaun sau să îţi dezvolţi capacitate de memorare.

Jurnalist GreatNews, Dan Arsenie lucrează în presa centrală din 2007 şi a scris pentru publicaţii ca Evenimentul Zilei, realitatea.net şi Yahoo News România. Scrie cu pasiune reportaje şi portrete jurnalistice şi acordă o atenţie ridicată promovării oamenilor frumoşi şi a locurilor frumoase din România.