Elevii se întorc la cursuri. Când este următoarea vacanță

examen școală liceu bac
Sursa: giovannacco / pixabay.com

De astăzi, elevii se întorc la școală, după o vacanță de o săptămână.

otrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, anul şcolar 2023-2024 se încheie pe 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Prin excepţie, se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 14 iunie 2024.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 28 iunie 2024.

Vacanţele rămase sunt programate astfel:

– 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;

– 27 aprilie – 7 mai 2024;

– 22 iunie – 8 septembrie 2024.

Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se desfăşoară până pe 26 aprilie 2024, în intervale separate, de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.