Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală. Cât de greu a fost examenul

Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală
Foto: Jack-Benny Persson (Flickr)

Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală. Absolvenții de clasa a XII-a susțin astăzi proba Ed), adică proba la alegere a profilului şi specializării.

La ora 15.00 Ministerul Educației Naționale a afișat și baremul pe siteul edu.ro.

Barem BAC Biologie Vegetală și Animală 2017

În funcție de specializare, ei au putut opta pentru una dintre disciplinele:
– Anatomie
– Biologie vegetală și animală
– Chimie organică
– Chimie anorganică
– Fizică
– Informatică
– Geografie
– Logică și argumentare
– Psihologie
– Economie
– Sociologie
– Filosofie.

Subiecte BAC Biologie vegetală și animală 2017:

 

subiecte bac biologie vegetală și animală 2017

subiecte bac biologie vegetală și animală 2017

 

subiecte bac biologie vegetală și animală 2017

subiecte bac biologie vegetală și animală 2017

subiecte bac biologie vegetală și animală 2017

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la BAC Biologie vegetală și animală 2017 s-a făcut până în ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise la Bacalaureat Biologie vegetală și animală 2017 este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor de la Bacalaureat Biologie vegetală și animală 2017, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală – Obiecte interzise

Mijloacele de calcul sunt strict interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

La Bacalaureat 2017 Biologie vegetală și animală nu este permis accesul în săli cu:
– manuale
– dicţionare
– notiţe
– însemnări
– telefoane mobile
– mijloace electronice de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, la Bacalaureat 2017 Biologie vegetală și animală candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Ei nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. În plus, ei nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală – Cum se promovează examenul de BAC

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

– să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
– să susţină toate probele scrise şi să ia minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
– să obţină media 6 cel puţin la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală – Corectarea lucrărilor

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.”

Nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Subiecte BAC 2017 Biologie vegetală și animală – Informații utile

Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti .
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2017 Sesiunea iunie-iulie 2017

26 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale