Ministerul Muncii arată în strategia pentru reducerea sărăciei că unul din cinci români e sărac. Potrivit documentului, România s-a angajat să reducă numărul săracilor până în 2020, cu 580.000 de persoane.

„Există un număr semnificativ de comunități dezavantajate în care aceste probleme se cumulează, făcând aproape imposibilă întreruperea ciclului excluderii, fără ca membrii săi să fie sprijiniți și integrați prin intervenții din exterior.

Prezenta strategie privind incluziunea socială și reducerea sărăciei conține un plan de acțiune care va permite României să înregistreze progrese considerabile în reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale pentru persoanele, grupurile și familiile vulnerabile în următorii șapte ani.

În contextul reacțiilor la aceste provocări sociale, strategia prezintă și un set structurat de măsuri cu rolul de a asigura atingerea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020”, se arată în documentul Ministerului Muncii.

Două dintre măsurile pe care guvernul vrea să le ia, trecute ca „domenii de intervenție”, care se „preconizează că vor determina cea mai mare reducere a sărăciei implicând cele mai mici cheltuieli sunt”: a) extinderea rețelei de apă curentă care să alimenteze locuințele; b) achiziția de dotări de joacă de exterior pentru copii.

De asemenea, în același document se mai arată că „în jur de două treimi dintre românii care sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială nu au instalații sanitare de interior (lucru definit ca absența unei toalete de interior, precum și a unei căzi de baie sau a unui duș)”.

output_0AUjOr