Programul Prima mașină. Condițiile și actele necesare finanțării

Tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani care vor să-și cumpere un autoturism prin programul Prima mașină își pot pregăti deja actele necesare dosarelor de finanțare.

Și asta pentru că Guvernul a elaborat recent proiectul pentru normele de aplicare privind aprobarea “Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi”.

Potrivit normelor de aplicare pentru programul Prima mașină,  costul creditului acordat se compune din rata dobânzii ROBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă de maximul 3% pe an.

Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de finanțare, în toate etapele creditării.

Atenție însă că marja nu include comisionul de administrare datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), instituție a statului prin care sunt garantate creditele acordate prin Prima Mașină.

Acest comision care va fi plătit de tânărul care își cumpără autoturismul urmează să fie stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Nivelul comisionului de administrare , calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul de Finanțe şi Fondul de Garantare.

Programul Prima mașină, plafon de 50 milioane lei pentru 2014

Prețul maxim al autoturismului care poate fi cumpărată prin Prima mașină nu trebuie să depășească suma de 50.000 de lei, plus TVA.  Pentru anul 2014, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise potrivit normelor de aplicare este de 50.000.000 lei.

Contractul de credit al cumpărătorului va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proformă, garantat în procent de maximum 50%. Tânărul care se împrumută pentru achiziționarea vehiculuilui trebuie să vină cu un avans de minimum 5%.

În concluzie, costul total al creditului acordat în cadrul programului guvernamental se compune din rata dobânzii ROBOR la 6 luni, plus o marjă de maximum 3 % pe an.

Programul Primă mașină: Obligațiile cumpărătorului

Tânărul care își cumpără un autoturism prin programul Prima mașină nu poate să vândă sau să înstrăineze mașina nou achiziţionată, pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

De asemenea, cumpărătorul trebuie să asigure autoturismul nou achiziţionat printr-o poliţă de asigurare de tip Full Casco, fără franşiză, care va acoperi cel puţin riscurile de furt şi daună.

În cazul în care tânărul nu încheie această poliță, instituția de creditare are dreptul să facă asigurarea pe cheltuiala proprie şi să recupereze suma respectivă de la beneficiar, inclusiv prin includerea ei în ratele de credit lunare.

O altă condiție este ca beneficiarul să accepte constituirea unei ipoteci asupra drepturilor rezultate din poliţa de asigurare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata finanţării garantate.

Pe de altă parte, atenție însă că respectivul contract de credit nu trebuie să conţină clauze care să permită modificarea acestuia de către bancă sau instituția de credit.

Durata maximă a creditului este de șapte ani, iar programul prevede lipsa comisionului de rambursare anticipată.

Actele necesare pentru programul Prima mașină

  • documentul de identitate a beneficiarului,
  • documentele de identitate ale codebitorului/codebitorilor, garant/garanți, dacă este cazul
  • factura proformă, emisă de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. Factură proformă emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni  referitoare faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou şi se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5.
  • ultimul certificat anual de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate către stat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul de stat, certificatele trebuie însoţite de copiile ale documentelor care să arate că datoriile au fost achitate.
  • declaraţia pe proprie răspundere, împreună cu cu copia facturii proforme emise de vânzător că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou, este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5 , este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA. Factura proformă emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou şi se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5.
  • Document de la Biroul de Credite, din care să rezulte faptul că la data solicitării creditului, beneficiarul nu înregistrează restanțe la alte credite bancare. Acesta trebuie să fie emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare.

 

Dacă acest articol v-a fost util, alăturaţi-vă, cu un simplu Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de Facebook.