De la tăieri ilegale la responsabilitate. Cum ne protejăm pădurile în viitorii 5 ani

Organizațiile de mediu, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, au semnat ieri o Declarație privind direcțiile concrete de acțiune în domeniul administrării pădurilor din România. Scopul acesteia este de a gestiona responsabil pădurile României și de a le proteja, stopând totodată tăierile ilegale.

Semnarea Declarației a avut loc în cadrul Forumului Pădurilor, eveniment organizat de Greenpeace România, WWF România, Fundația Eco-Civica și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate.

Declarația cuprinde o viziune despre viitorul pădurilor din România, precum și un set de măsuri și obiective concrete pentru protejarea pădurilor, atât pentru anul 2016 cât și în orizontul anului 2020:

Pentru anul 2016:

1. Atingerea obiectivelor impuse de Regulamentul UE 995 / 2010 (EUTR);

2. Dezvoltarea aplicațiilor Wood Tracking și SUMAL ca instrumente de control eficiente, mărirea gradului de transparentizare a informațiilor generate de acestea și realizarea unor sisteme de monitorizare și evidență a controalelor;

3. Adoptarea ghidului de planificare strategică participativă sectorială în scopul elaborării Strategiei Forestiere Naționale;

4. Înființarea unei structuri specializate în controlul regimului silvic în subordinea direcției generale păduri din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

5. Instituirea prin actul normativ de organizare și funcționare a Gărzilor Forestiere de criterii și indicatori de performanță și de conduită, și de măsuri de monitorizare a activității personalului Gărzilor Forestiere;

6. Modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (HG 924 /2015), astfel încât să fie transpuse în mod adecvat principiile de valorificare instituite în Codul Silvic;

7. Modificarea legii 171/ 2010 a contravențiilor silvice pentru acoperirea integrală cu măsuri sancționatorii a faptelor care se constituie ca și contravenții silvice;

8. Realizarea cadrului legal care să asigure compensarea contravalorii produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice pentru proprietățile lor care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;

9. Instituirea „Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine” (conform Codul silvic art. 26 alin. 3), ca instrument oficial de evidență și gestiune în vederea asigurării protecției stricte a acestora

10. Asigurarea funcționării „Consiliul Național pentru Silvicultură”;

Pentru perioada 2017 – 2020:

1. Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare și Informare privind Managementul Forestier prin integrarea amenajamentelor silvice în format GIS;

2. Asigurarea continuității în furnizarea și valorificarea rezultatelor actualizate ale Inventarului Forestier Național;

3. Demararea unui plan pentru trecerea terenurilor din proprietate privată în domeniul public al statului în zonele de protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și în cazul pădurilor virgine;

4. Îmbunătățirea colaborării interorganizaționale pentru majorarea suprafeței împădurite prin identificarea terenurilor și a soluțiilor tehnice adecvate.

La Forumul Pădurilor au participat numeroși actori-cheie din domeniu: reprezentanți ai autorităților, organizații de mediu, organizații din industria forestieră, experți și cercetători din domeniul silvic, reprezentanți de ambasade și companii procesatoare de lemn.

Jurnalist GreatNews, lucrez în presa centrală din 2008 și am scris pentru publicații precum Yahoo News România, ziarul „Evenimentul Zilei”, site-ul turism.evz.ro sau revista „National Geographic România”. Scriu cu plăcere reportaje și portrete pe care le ilustrez adesea cu fotografii și cred că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii. Mă interesează în special temele sociale, drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și domenii precum știința și turismul.