Test grilă la școala de poliție. 20 de întrebări de la proba din 2018

test grila la scoala de politie intrebari romana engleza franceza

Un test grilă la școala de poliție include 90 de întrebări, 60 de limba română și 30 de limba engleză sau franceză, în funcție de opțiunea candidatului.

În acest articol, ne-am propus să preluăm 20 de întrebări din test și să vi le propunem, să vedem câte vă mai aduceți aminte din gramatică și limbi străine. Sunt 15 întrebări de limba română și 5 întrebări de engleză/franceză. La finalul testului o sa găsiți și răspunsurile corecte, pentru a verifica rezultatul la acest test grilă la școala de poliție.

Aceste întrebări au fost preluate întocmai din testul susținut de tinerii care au candidat pentru un loc la școala de poliție de la Câmpina, în sesiunea august – septembrie 2018. Au promovat cei care au răspuns la cel puțin 63 de răspunsuri corecte și care, cu cele 10 puncte din oficiu, au totalizat cel puțin 73 de puncte.

Aplicând regula de trei simplă, dacă din 90 de întrebări au intrat cei care au rezolvat corect 63, înseamnă că din aceste 20 de întrebări pot fi considerați pregătiți cei care obțin măcar 14 puncte.

Test grilă la școala de poliție – Română

1. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:
a. opt-spre-zece, sanct-u-ar, ir-e-le-vant;
b. opt-spre-ze-ce, san-ctu-ar, ire-levant;
c. opt-spre-ze-ce, sanc-tu-ar, i-re-le-vant;
d. opt-spre-ze-ce, sanc-tuar, i-re-lev-ant.

2. În enunțul ”Inculpatul și-a apropriat două terenuri la marginea satului”, structura subliniată înseamnă:

a. s-a apropiat de;
b. și-a însușit;
c. a cumpărat;
d. a negociat.

3. Au grade de comparație toate adjectivele din seria:

a. superb, delicios, amabil, posibil;
b. irelevant, superior, greoi, sublim;
c. lejer, interzis, greoi, sublim;
d. dificil, serios, grav, relevant.

4. Indicați forma corectă de plural a adjectivului complex:

a. complecși;
b. complexi;
c. complexii;
d. complexați.

5. Este corect utilizat pronumele relativ în fraza:

a. Nu trebuie folosiți termenii al căror sens nu îl cunoaștem;
b. Nu trebuie folosiți termenii a căror sens nu îl cunoaștem;
c. Nu trebuie folosiți termenii ai căror sens nu îl cunoaștem;
d. Nu trebuie folosiți termenii ai cărui sens nu îl cunoaștem;

6. În enunțul Puterea de a nega evidența este des întâlnită, cuvântul ”a nega” are funcția sintactică de:

a. atribut verbal;
b. atribut substantival prepozițional;
c. atribut adjectival;
d. subiect.

7. Verbul ”a privi” este subiect în enunțul:

a. Fără a privi obiectiv lucrurile, nu poți înțelege nimic;
b. Nu are puterea de a privi obiectiv lucrurile;
c. Nu pot privi obiectiv lucrurile;
d. Nu e ușor a privi lucrurile în mod obiectiv.

8. Textul ”A gândi nu este întotdeauna ceva ușor de făcut” conține:

a. o propoziție;
b. două propoziții;
c. trei propoziții;
d. patru propoziții.9. Propoziția subordonată din fraza ”N-am găsit pe nimeni atât de priceput să te înlocuiască” este:

a. completivă directă;
b. completivă indirectă;
c. circumstanțială consecutivă;
d. circumstanțială concesivă.

10. Fac parte din câmpul lexical al cuvântului foc toți termenii din seria:

a. ignifug, aprins, jar;
b. focă, focusat, ardent;
c. focar, încins, aprig;
d. chibrit, arzător, baterie.

11. Alege seria de cuvinte scrise corect:

a. cunoștiințe, neuroștiințe, ființe;
b. va crea, va prevedea, va tăcea;
c. desghețat, anticipat, fregvent;
d. greșală, așează, exerciții.

12. Este corectă forma de imperativ din enunțul:

a. Nu te du acolo!
b. Nu tot tace!
c. Fi mai omenos!
d. Nu aduce găleata!

13. Enunțul ”De asemenea, e bine să studiezi intens pentru a fii sifur că vei știi la egzamen” conține:

a. două greșei de ortografie;
b. trei greșei de ortografie;
c. patru greșei de ortografie;
d. cinci greșei de ortografie;

14. În enunțul ”Nu este pace în lume”, substantivul ”pace” are funcția sintactică de:

a. subiect;
b. nume predicativ;
c. complement direct;
d. complement circumstanțial de mod.

15. Conține o propoziție subordonată completivă directă fraza:

a. Toți au aflat când va avea loc ceremonia.
b. S-a aflat când va avea loc ceremonia.
c. Data când va avea loc ceremonia este cunoscută de toți.
d. Întrebarea este când va avea loc ceremonia.

Test grilă la școala de poliție – Engleză

1. Mark …….. about my cooking! It’s so annoying.

a. have always complained
b. was always complaining
c. is always complaining
d. had always complained2. He insisted that his friend …… to the wedding.

a. will come
b. comes
c. come
d. to come

3. …. rich were prepared to pay as much as ……. third of their income to help build …….. hospital

a. a, the, the
b. -, a, an
c. -, -, the
d. the, a, the

4. ……. did you see in the park yesterday?

a. Whose
b. Who’s
c. Which
d. Whom

5. He wished he ……… the country 10 years ago.

a. wouldn’t have left
b. didn’t leave
c. hadn’t left
d. wouldn’t leave.

Test grilă la școala de poliție – Franceză

1. Mon grand-pere a perdu ses lunettes. Il …. a perdues.

a. le
b. la
c. les
d. l’

2. Il cherche un …. appartement au centre-ville.

a. nouvel
b. nouveau
c. nouvelle
d. nouvelles3. Je lui donne de l’argent pour qu’il ….. s’acheter un portable.

a. peut
b. peux
c. puisse
d. puissiez

4. C’est ….. qui a fait cette plainte a secretariat de la societe.

a. je
b. lui
c. tu
d. il

5. Jean …. son impermeable, …. il ne pleut pas.

a. met, mai
b. mets, mes
c. mai, m’
d. met, mais

Test grilă la școala de poliție – Răspunsuri corecte

Română: 1. c 2. b 3. d 4. a 5. a 6. a 7. d 8. a 9. c 10. a 11. b 12. d 13. c 14. a 15. a;
Engleză 1. c 2. c 3. d 4. d 5. c;
Franceză 1. c 2. a 3. c 4. b 5. d.

Jurnalist GreatNews, Dan Arsenie lucrează în presa centrală din 2007 şi a scris pentru publicaţii ca Evenimentul Zilei, realitatea.net şi Yahoo News România. Scrie cu pasiune reportaje şi portrete jurnalistice şi acordă o atenţie ridicată promovării oamenilor frumoşi şi a locurilor frumoase din România.