Subiecte BAC Informatică 2019. Ce le-a picat elevilor la examen

subiecte bac informatică 2019 cod programare
Foto: StockSnap / pixabay.com

Subiecte BAC Informatică 2019. Absolvenții clasei a XII-a susțin astăzi examenul de Bacalaureat la proba scrisă la alegere a profilului și a specializării, adică proba E.d).

Unii dintre elevi dau astăzi examen la Informatică.

Iată ce subiecte au avut de rezolvat elevii:

E d Informatica 2019 Sp MI C Var 04 LRO by Andreea Dogar on Scribd

E d Informatica 2019 Sp MI Pascal Var 04 LRO by Andreea Dogar on Scribd

E d Informatica 2019 Sp SN C Var 04 LRO by Andreea Dogar on Scribd

E d Informatica 2019 Sp SN Pascal Var 04 LRO by Andreea Dogar on Scribd

Iată și baremele de corectare pentru subiectele de la Informatică:

E d Informatica 2019 Sp MI Bar 04 LRO by Andreea Dogar on Scribd

E d Informatica 2019 Sp SN Bar 04 LRO by Andreea Dogar on Scribd

Subiecte BAC Informatică 2019 – Desfășurarea examenului de Bacalaureat

 

Examenul de Bacalaureat din acest an a început în 3 – 4 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

A urmat evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), în perioada 5 – 6 iunie.

În 7 și 10-11 iunie a fost organizată proba D, de evaluare a competențelor digitale.

În perioada 12-13 iunie elevii au susținut proba C, adică Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Subiecte BAC Informatică 2019 – Calendarul probelor scrise

 

Probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2019 au început în luna iulie:

1 iulie – Limba și literatura română, proba E.a) – proba scrisă
2 iulie – Limba și literatura maternă, proba E.b) – proba scrisă
3 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
4 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Rezultatele de la Examenul de Bacalaureat 2019 vor fi afișate în data de 8 iulie (luni), până în ora 12. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12.00 – 16.00.

Candidaţii care depun contestaţii trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie-tip prin care menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată în urma contestației poate fi mai mică decât cea inițială.

Articolul 11 din Ordinul ministerial Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat Național – 2019 detaliază modul în care se face recorectarea lucrărilor în cazul contestațiilor.

Cum se face recorectarea lucrărilor

 

Iată ce prevede articolul 11:

(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după
validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa
dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai
mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:
– preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea
lucrării;
– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se
trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;
– preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor
două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

(3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota
finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după
desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Iată și Subiecte BAC Geografie 2019, Subiecte BAC Biologie 2019, Subiecte BAC Anatomie 2019.

Foto: StockSnap / pixabay.com