Start-up Nation. Programul de care ar trebui să fie interesat orice antreprenor din România

Proiectul Romania Start-up Nation se anunță deja a fi unul extrem de popular printre noii antreprenori, însă există și câteva întrebări fără răspuns.

Guvernul dorește să implementeze o schemă masivă de ajutor de stat pentru noile firme. Iată ce prevede proiectul:

”Înființarea mai multor startup-uri şi cresterea competitivității acestora, noi locuri de muncă bine plătite în economie; simplificare: înfiinţarea gratuită a SRL, un euro capital social, o zi înființare, 1 e-semnatură gratuită, un e-sediu, un prim cont bancar gratuit (dacă se alege deschiderea contului la banca pentru IMM-uri a statului), Valoare: 200.000 lei / proiect / antreprenor, 10.000 startup-uri anual. Impact: bugetul de stat si fonduri nerambursabile.”

Acest proiect s-ar putea dovedi a fi cel mai benefic program economic al Guvernului Grindeanu. România suferă de un deficit grav de firme, având doar jumătate din media europeană de firme pe mia de locuitori.

Proiectul a suferit, în ultima vreme, mai multe modificări, orientându-se mai mult spre prioritizarea achiziționării de echipamente și a angajării șomerilor și absolvenților de facultăți din ultimii ani. Chiar și așa, proiectul nu include drept cheltuială eligibilă din fondurile alocate și plata salariilor la locurile de muncă nou-create.

În momentul de față programul este în dezbatere publică până pe 3 martie pe site-ul ministerului.

Firmele beneficiare trebuie să fie noi, înființate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență 10, publicată în 30 ianuarie 2017.

Iată condițiile pentru primirea rambursărilor de la stat în urma cheltuielilor efectuate de antreprenori din fonduri proprii, iar TVA nu va fi cheltuială eligibilă.

De această măsură nu vor beneficia IMM-urile care activează în următoarele domenii:

a) intermedieri financiare și asigurări:
1. 641 — Intermediere monetară;
2. 642 — Activități ale holdingurilor;
3. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
4. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
5. 651 — Activități de asigurări;
6. 652 — Activități de reasigurare;
7. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
8. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
9. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
10. 663 — Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:
1. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
2. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
3. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
1. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
3. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;
4. 2051 — Fabricarea explozivilor;
5. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
6. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
7. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
8. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;

e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:

– activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20001;
– activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
– activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari.

Iată criteriile de care se va ține cont la acordarea ajutorului:

criterii start-up nation romania

Planul de afaceri corect şi integral completat de solicitant va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi întreprinderi.

Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri online.

Înscrierea pentru aceste fonduri se face aici, urmând să se desfășoare în sesiuni de 30 de zile, până la epuizarea bugetului alocat. Guvernul dorește să ajute 10.000 de firme noi în acest an.

Găsiți toate detaliile despre Romania Start-up Nation aici.