SRI face angajări. Sunt libere zeci de posturi: lista completă

FOTO: SRI.ro
FOTO: SRI.ro

În momentul de faţă, Serviciul Român de Informaţii caută personal pentru următoarele posturi libere:

Ofiţeri operativi şi analişti
Specialişti IT&C
Administrator infrastructuri software
Analist FORENSIC securitate cibernetică
Analist Malware
Analist trafic
Arhitect software
Business Analyst și UX Designer
Chimist
Dezvoltator iOS
Inginer Data Center
Inginer electronist
Inginer prelucrare semnale
Inginer procesare și analiză digital forensic
Inginer radiocomunicații
Specialist control-audit IT&C
Specialist criminalist
Specialist în evaluarea securității IT&C

Toate posturile vor fi ocupate în sistem concurenţial, procesul de selecţie presupunând promovarea mai multor etape /probe eliminatorii (ordinea acestora depinde de domeniul în care se face încadrarea):

– evaluarea CV-ului transmis la hr@sri.ro;
– interviuri de selecţie;
– teste de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, precum şi a unor aptitudini (examinări psihologice, Assessment Center);
– examinarea medicală;
– verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.

Cei care vor să lucreze în SRI trebuie să știe că, potrivit legii şi normelor interne specifice Serviciului, trebuie să îndeplinească (cumulativ) o serie de criterii generale de încadrare:

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
– să nu fie în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat penal;
– să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, din momentul încadrării în SRI;
– să nu participe ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, din momentul încadrării în SRI;
– să fie absolvent de studii universitare, cu licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior acreditate; pentru anumite posturi sunt necesare şi studii post-universitare iar pentru altele se cer doar studii liceale;
– să nu fi consumat, anterior încadrării, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte sau să nu fi desfăşurat activităţi de trafic cu astfel de produse;
– să fie dispus ca, după încadrare, să desfăşoare activităţi în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituţiei.

Jurnalist GreatNews, lucrez în presa centrală din 2008 și am scris pentru publicații precum Yahoo News România, ziarul „Evenimentul Zilei”, site-ul turism.evz.ro sau revista „National Geographic România”. Scriu cu plăcere reportaje și portrete pe care le ilustrez adesea cu fotografii și cred că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii. Mă interesează în special temele sociale, drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și domenii precum știința și turismul.