Rezultate Evaluare Națională 2019. S-au afișat notele pe edu.ro

rezultate evaluare națională 2019
Sursa: edu.ro

Rezultate Evaluare Națională 2019. Elevii de clasa a VIII-a care au susținut în 2019 examenul de Evaluare Națională află astăzi ce note au luat și ce șanse au să intre la liceele pe care și le doresc.

Notele au fost publicate la ora 11.55. Ele pot fi consultate pe siteul edu.ro al Ministerului Educației Naționale, precum și la avizierele școlilor.

În total, la Evaluarea Națională din acest an s-au obținut 429 de medii de 10.

Având și populația cea mai mare, cele mai multe medii de 10 s-au obținut în București: 48. Pe locul 2 se află județul Iași, cu 35 de medii de 10, iar pe locul 3 Clujul, cu 28 de medii de 10.

Iată topul județelor în funcție de mediile de 10 obținute de elevi la Evaluarea Națională 2019:

 

București – 48 de medii de 10

Iași – 35 de medii de 10

Cluj – 28 de medii de 10

Dolj – 26 de medii de 10

Constanța – 24 de medii de 10

Argeș – 23 de medii de 10

Timiș – 22 de medii de 10

Bihor – 17 medii de 10

Bacău – 13 medii de 10
Maramureș – 13 medii de 10
Mureș – 13 medii de 10
Suceava – 13 medii de 10
Vrancea – 13 medii de 10

Prahova – 12 medii de 10

Brașov – 11 medii de 10

Buzău – 10 medii de 10
Vâlcea – 10 medii de 10

Botoșani – 8 medii de 10
Olt – 8 medii de 10
Sibiu – 8 medii de 10

Brăila – 6 medii de 10
Călărași – 6 medii de 10
Hunedoara – 6 medii de 10
Sălaj – 6 medii de 10

Ialomița – 5 medii de 10
Neamț – 5 medii de 10
Vaslui – 5 medii de 10

Alba – 4 medii de 10
Dâmbovița – 4 medii de 10
Ilfov – 4 medii de 10
Galați – 4 medii de 10
Satu Mare – 4 medii de 10

Bistrița-Năsăud – 3 medii de 10
Mehedinți – 3 medii de 10

Arad – 2 medii de 10
Caraș-Severin – 2 medii de 10

Giurgiu – 1 medie de 10
Gorj – 1 medie de 10
Harghita – 1 medie de 10
Teleorman – 1 medie de 10
Tulcea – 1 medie de 10

Covasna – nicio medie de 10

Rezultate Evaluare Națională 2019 – câți elevi s-au prezentat la examene

 

La Evaluarea Națională 2019, rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidaţi prezenţi dintr-un total de 155.020 de elevi înscrişi.

Situația statistică generală relevă că dintre cei 146.105 candidaţi prezenți, 106.838 de candidați au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). 8 elevi au primit nota 1, fiind eliminați din examen din cauza unor tentative de fraudă.

Elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2019 pot depune contestații astăzi, în intervalul orar 14 – 20.

Rezultate Evaluare Națională 2019 – Rezolvarea contestațiilor

 

Soluționarea contestațiilor se va face în perioada 26-28 iunie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate pe 29 iunie.

Candidații care depun contestații trebuie să știe că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere.

Din acest motiv, candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip în care se menționează faptul că a luat la cunoștință acest fapt. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și sunt semnate de aceștia. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

Rezultate Evaluare Națională 2019 – Cum se corectează lucrările

 

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.

Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații. Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Cum se face admiterea la liceu

 

În acest an, elevii au susținut proba la Limba și literatura română marți, 18 iunie, iar joi, 20 iunie, au dat examen la Matematică. Pe 21 iunie a fost proba la Limba și literatura maternă.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).