Rezultate Evaluare Națională 2018 Tulcea. Note pe edu.ro

rezultate evaluare națională 2018 tulcea
Foto: scoala5tulcea.ro

Rezultate Evaluare Națională 2018 Tulcea. Elevii de clasa a VIII-a care au susținut săptămâna trecută examenele din cadrul Evaluării Naționale 2018 află astăzi ce note au obținut.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2018 sunt publicate marți, 19 iunie, de Ministerul Educației Naționale, pe siteul edu.ro, până în ora 12.00.

Elevii nemulțumiți de notele primite pot depune contestații marți, 19 iunie, în intervalul orar 14.00 – 19.00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Tulcea – Elevii tulceni pot depune contestații

În ceea ce privește contestațiile, este important de știut că nota acordată ca umare a soluționării contestației se poate modifica prin creștere sau descreștere. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință de acest fapt.

În procesul de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire. Nota obținută este înregistrată în catalogul Evaluării Naționale.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 note, după eliminarea celor două note / valori extreme, ca media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note / valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală și este înregistrată în catalogul Evaluării Naționale.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Tulcea – A treia etapă de corectare

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarera inițială și cea de la contestații, lucrarea este transmisă spre reevaluare altor doi profesori evaluatori. Nota finală, urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată din cele 4 note, după eliminarea celor două note / valori extreme, ca media aritmetică, cu zecimale, fără rotunjire, a celor două note / valori centrale.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Tulcea – Elevii tulceni își pot vedea lucrările

Candidatul major și părinții / reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene / a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale vizualizarea lucrării propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor.

La vizualizarea lucrării, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte / reprezentant legal.

Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și / sau modificarea notei acordate lucrării.

Rezultate Evaluare Națională 2018 Tulcea – Urmează admiterea la liceu

Peste 150.000 de elevi s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naționale în acest an. Examenul a început luni, 11 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, elevii au susținut proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, elevii aparținând minorităților naționale au dat examen la limba maternă.

Media generală obținută în urma Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Mai exact, media de admitere a absolvenților de gimnaziu în ciclul liceal se calculează ca medie ponderată între media la Evaluarea Naţională (care are o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din V-VIII (care are o pondere de 20%).

Jurnalist GreatNews, lucrez în presa centrală din 2008 și am scris pentru publicații precum Yahoo News România, ziarul „Evenimentul Zilei”, site-ul turism.evz.ro sau revista „National Geographic România”. Scriu cu plăcere reportaje și portrete pe care le ilustrez adesea cu fotografii și cred că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii. Mă interesează în special temele sociale, drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și domenii precum știința și turismul.