Recensământul animalelor de companie în București. Amenzi de până la 1.000 de lei

pisici câini Recensământul animalelor de companie în București
Foto: Gellinger / pixabay.com

Recensământul animalelor de companie în București. Consiliul General al Municipiului București a adoptat o hotărâre prin care toți deținătorii de animale de companie din capitală sunt obligați să le declare. Cei care nu fac acest lucru riscă amenzi usturătoare.

Potrivit hotărârii, începând cu anul 2019 se va efectua recensământul animalelor cu proprietar / deținător legal de pe raza municipiului București. Recensământul se va realiza pe o durată de maximum 2 ani.

Informațiile obținute în urma activității de recenzare vor fi înregistrate în Registrul de evidență a animalelor cu proprietar / deținător legal de pe raza municipiului București, bază de date ce va fi gestionată de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Recensământul animalelor de companie în București – În registru se vor trece următoarele informații:

 

– data recensământului
– numele și prenumele proprietarului / deținătorului legal
– domiciliul / sediul, numărul de telefon
– date de identificare proprietar (serie și număr BI/CI sau CUI, nr. O.R.C.B.)
– numărul animalelor deținute
– datele de identificare ale animalului (specie, rasă, culoare, talie, sex, data nașterii, nume)
– sterilizare/crotalie/carnet de sănătate/microcio/pedigree
– locul de deținere al animalului/animalelor
– observații
– nume, prenume, semnătură proprietar / deținător animal
– nume, prenume, semnătură recenzori

Recensământul animalelor de companie în București – Cum se va desfășura

 

Recensământul animalelor de pe raza municipiului București cu proprietar / deținător va fi realizat prin intermediul recenzorilor desemnați de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 20.00

Pe perioada desfășurării recensământului, proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice, au posibilitatea declarării acestora, personal sau digital, în vederea înregistrării lor. Veridicitatea informațiilor va fi verificată de către recenzori.

Declararea se poate realiza personal la sediul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și în alte locații ce pot fi stabilite ulterior sau digital prin transmiterea online a informațiilor către ASPA.

Recenzorii completează datele necesare în fișele de recensământ la domiciliul / sediul persoanei intervievate, pe baza declarației persoanei majore / reprezentantului persoanei juridice și a consultării actelor oficiale, cu respectarea normelor legale privind confidențialitatea datelor personale.

În cazul în care proprietarul / deținătorul nu este găsit la domiciliu / sediu, pe bază de înștiințare scrisă, îi va fi comunicată modalitatea de contact a recenzorilor în vederea stabilirii orei și datei pentru realizarea recensământului.

Obligațiile proprietarilor de animale

 

În cazul decesului sau înstrăinării animalului / animalelor, proprietarii/deținătorii, persoane fizice sau juridice, au obligația permanentă de a informa în termen de 15 zile Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor în vederea operării modificărilor în baza de date.

De asemenea, proprietarii au obligația permanentă de a informa Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor de dobândirea unui / unor animal(e) sau fătarea de pui de către animalul / animalele avute în proprietate/deținere, în termen de 15 zile.

Recensământul animalelor de companie în București – Amenzi

 

Hotărârea prevede și amenzi. Astfel, constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte, săvârșite atât de persoanele fizice, cât și de cele juridice:

– refuzul de a da date, furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor de către proprietarii / deținătorii animalelor deținute pe spațiu privat, cu amendă de la 500 lei la 1.000 de lei
– neinformarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor în termen de 15 zile de la data decesului sau înstrăinării animalului aflat în proprietate, cu amendă de la 400 lei la 600 de lei
– neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data dobândirii sau fătării unui / unor animal(e) pe care îl/le au în proprietate/deținere, cu amendă de la 400 lei la 600 lei

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a municipiului București și din cadrul Polițiilor Locale ale Sectoarelor 1-6.

Hotărârea intră în vigoare la 30 de zile de la data adoptării (a fost adoptată la data de 24 octombrie).

Foto: Gellinger / pixabay.com

V-ar putea interesa și: Animale sălbatice din România