enel 3

Punct de transformare electric, devenit operă de artă