Primul pas spre o casă numai a ta. De ce acte ai nevoie pentru a cumpăra un teren

Dacă îți dorești o casă, primul pas este să cumperi terenul pe care va fi ridicată locuința. În acest articol, îți prezentăm o serie de informații legale de mare ajutor atunci când achiziționezi un lot, indiferent de suprafața sa.

Astfel, după ce ați negociat cu vânzătorul prețul final al tranzacției, veți merge împreună în fața unui notar public, pentru autentificarea unui contract. Atunci când ajungeți la notariat, trebuie să aveți următoarele acte:

1. Titlul de proprietate al vânzătorului asupra terenului (cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare sau titlu de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991- Legea fondului funciar sau certificat de moștenitor);

2. Documentația cadastrală a terenului, avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în a cărui rază teritorială se află situat terenul;

3. Extras de carte funciară pentru autentificare. Documentul este emis, la cererea notarului public, de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

4. Certificat de atestare fiscală, emis, la cererea vanzatorului, de organele fiscale în a căror rază teritorială este înregistrat terenul. Certificatul atestă achitarea de către vânzător a obligațiilor fiscale referitoare la teren, datorate la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare;

5. Actele de identitate ale vânzătorului și cumpărătorului (în original);

6. Procura autentică a mandatarului (procurile autentice ale mandatarilor) vânzătorului și/sau cumpărătorului și actele de identitate ale mandatarului (mandatarilor), în cazul în care vânzătorul și/sau cumpărătorul încheie contractul de vânzare-cumpărare prin mandatar;

7. Contractul de vânzare-cumpărare cu privire la teren (care poate fi redactat de catre vânzător sau cumpărător sau de către notarul public).

Înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, notarul public va calcula și încasa impozitul aferent venitului dobândit de vânzător din înstrăinarea terenului (aceasta reprezintă o condiție pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al cumpăratorului asupra terenului).

Trebuie adăugat că, de regulă, costul necesar redactării acestor acte este plătit de cumpărător (dacă nu există o înțelegere în prealabil cu vânzătorul). Dacă aveți nevoie de alte informații legate de demersurile legale pentru cumpărarea unui teren, vă puteți adresa specialiștilor de aici.

Jurnalist GreatNews, Dan Arsenie lucrează în presa centrală din 2007 şi a scris pentru publicaţii ca Evenimentul Zilei, realitatea.net şi Yahoo News România. Scrie cu pasiune reportaje şi portrete jurnalistice şi acordă o atenţie ridicată promovării oamenilor frumoşi şi a locurilor frumoase din România.