„Prima casă” se transformă în „O familie, o casă”

FOTO: PhotoMIX-Company/Pixabay.com
FOTO: PhotoMIX-Company/Pixabay.com

Ministerul Finanțelor Publice propune schimbări la programul „Prima Casă”. Potrivit Hotnews.ro, programul va deveni „O familie, o casă”.

Potrivit noului proiect, la data solicitării creditului garnata, veniturile nete lunare ale fiecărui beneficiar individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția, după caz, nu pot depăși valoarea de 4.500 de lei.

De asemenea, pentru familiile cu copii, la data solicitării creditului veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăși valoarea de 7.000 de lei.

„Pe durata contractului de credit obținut în cadrul Programului să nu dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste ½ inclusiv dintr-o altă locuință situată în mediul urban, cu excepția celor dobândite prin moștenire.

În cazul în care survine o modificare în acest sens după acordarea creditului în cadrul Programului, în termen de 12 luni de la apariția acestei situații trebuie să decidă asupra deținerii locuinței din Program sau altei locuințe și să notifice această decizie Finanțatorului și Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea”, se mai propune în noul proiect.

Avansul de doar 5% din prețul de achiziție a al locuinței va fi păstrat. De asemenea, preșul de achiziție a locuinței este maxim 70.000 de euro echivalent în lei, iar valoarea garantată maximă este de 66.500 de euro.

Se mai propune și reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toatã durata Programului pentru familiile cu un singur copil și reducerea cu 1 punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulți copii.

În proiect se mai spune că solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului „Prima casă”, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor.

FOTO: PhotoMIX-Company/Pixabay.com

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.