Preschimbare permis auto: Acte necesare, potrivit Codului Rutier 2013

preschimbare_permis_auto
Preschimbarea permisului auto. Lista de acte necesare. Fişa medicală, marea noutate

Preschimbarea pemisului auto se face, potrivit noii legislaţii, numai dacă şoferul dovedeşte, inclusiv medical, că încă mai este capabil să conducă. Este marea modificare adusă de Noul Cod Rutier, valabil din 19 ianurie 2013.

Actele necesare pentru preschimbarea permisului auto:

– actul de identitate;

– fişa deţinătorului permisului auto (se găseşte la biroul de copiat acte);

– permisul auto a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă acesta există;

– dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului auto;

– fişă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbării s-a facut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

– în cazul schimbării numelui, documentul care atestă acest lucru în original şi copie;

– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii, titularul permisului auto trebuie să declare aceasta, în cel mult 48 de ore de la constatare, autorităţii emitente. Apoi, poate solicita eliberarea unui nou permis de conducere.

Taxa de preschimbare permis auto poate fi plătită la CEC. Costă 68 de lei.