Norme de protecția muncii. Cât de des trebuie făcută instruirea

norme de protecția muncii electrician
Foto: jarmoluk / pixabay.com

Norme de protecția muncii. Dacă aveți propria afacere și mai mulți oameni lucrează la firma dumneavoastră, este esențial să fiți la curent cu toate legile din domeniul protecției muncii pentru a nu primi amendă.

Siguranța la locul de muncă este extrem de importantă, iar una dintre îndatoririle angajatorului este ca, în elaborarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

E bine de știut că instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă este o îndatorire a angajatorului.

Norme de protecția muncii – când se face instruirea

Fiecare lucrator trebuie să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său:

1. la angajare;
2. la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
3. la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
4. la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
5. la executarea unor lucrări speciale.

Norme de protecția muncii – frecvența instruirii

Instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă respectiv: inginer, tehnician, maistru, șef de echipă. Intervalul între două instructaje pentru lucrători va fi stabilit prin instrucțiuni proprii, în funcție de condițiile locului de muncă, dar nu va fi mai mare de sașe luni. Instructajul se face o data la:

– cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcții de execuție sau operative, care sprijină serviciile de urgență (structurile de răspuns) în cazul producerii situațiilor de urgență;

– 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, mașini, utilaje și instalații tehnologice (tehnicieni, maiștri, subingineri, ingineri), precum și pentru analiști, cercetători și personalul din laboratoare;

– 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din secțiile și sectoarele de producție, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreținere și reparații, investiții, transporturi, precum și pentru cel care lucrează în instituții publice;

– 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuții de organizare, conducere și control (șefi de secții, ateliere, instalații, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituției, precum și pentru cel din structura autorităților publice locale, a administrației publice centrale și a instituțiilor statului.

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat și în urmatoarele cazuri:

1. când un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din producție;
2. când s-a modificat procesul tehnologic ori s-au schimbat utilajele și sculele;
3. când au apărut modificări ale normelor de protecția muncii;
4. la reluarea activității după un accident de muncă;
5. la executarea unor lucrări speciale.

Norme de protecția muncii – obligațiile angajaților

Nu doar angajatorul are obligații în domeniul protecției muncii. Angajații au și ei obligații prevăzute de lege.

Iată care sunt îndatoririle lucrătorilor în ceea ce privește siguranța muncii:

a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de munca și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

Foto: jarmoluk / pixabay.com