Ministerul Justiției propune mărirea unor pedepse după cazul Caracal

FOTO: TryJimmy/Pixabay.com
FOTO: TryJimmy/Pixabay.com

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul unei ordonanțe de urgență prin care se prevede înăsprirea pedepselor pentru infracțiuni grave. Câteva dintre principalele modificări au fost prezentate de ministrul Justiției, Ana Birchall.

Printre altele, sunt propuse majorări ale pedepselor pentru lipsire de libertate, condiții mai dure pentru liberarea condiționată și schimbarea regulilor privind perchezițiile.

În ceea ce privește liberarea condiționată în cazul detențiunii pe viață, instanța poate dispune acest lucru dacă sunt întrunite următoarele condiții: „a) cel condamnat a executat efectiv 25 de ani de detențiune; b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate”.

De asemnea, cei care sunt condamnați sub 10 ani trebuie să fi executat două treimi din durata pedepsei, iar cei care au primit pedepse de peste 10 ani cel puțin trei pătrimi.

„În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 65 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depășește 10 ani, sau a cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) lit. b) – d)”, se mai arată în proiectul de ordonanță de urgență.

Se propune și înăsprirea pedepselor și pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Sancțiunile urmează să fie progresive.

Pentru varianta standard, care nu presupune folosirea forței ori a violenței fizice sau psihice asupra victimei pentru a o deplasa în incinta în care va fi sechestrată, se păstrează vechiul regim sancționator. Pentru prima variantă agravată, care presupune răpirea ca modalitate de comitere, se propune sancțiunea închisorii de la 2 la 8 ani.

Pentru cea de a doua variantă agravată, care presupune răpirea de către o persoană înarmată, asupra unui minor, punând în pericol sănătatea sau viața victimei, se propune sancționarea prin sporirea limitelor de pedeapsă pentru fapta de referință. În plus, a fost constituită o nouă variantă agravată – săvârșirea faptei asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voința ori de a se apăra.

De asemenea, în cadrul constatării infracțiunii flagrante se poate pătrunde într-o locuință sau în orice spațiu delimitat în orice mod ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, pentru prinderea făptuitorului ori pentru a pune capăt activității infracționale, precum și pentru înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane.

Ministerul Justiției mai propune în OUG și ca percheziția să poată fi efectuată oricând, și în intervalul 20.00 – 6.00 în cazul infracțiunii flagrante sau când percheziția se face într-un local deschis publicului la acea oră.

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.