Înscrierea în clasa pregătitoare: Ghid complet pentru părinți

inscriere scoala, inscrere clasa pregătitoare
Foto: Pixabay

A început înscrierea în clasa pregătitoare, iar părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2018 sunt obligați să îi înscrie la școală.

Înscrierea în clasa pregătitoare începe astăzi, 8 martie, cu prima etapă. Înscrierea copiilor se poate face până în 26 martie, de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00.

Părinții pot face programări telefonice la școlile unde vor să își înscrie odraslele.

Înscrierea în clasa pregătitoare: Acte necesare

Pentru a-și înscrie copiii la școală, părinții vor avea nevoie de câteva documente:

Cerere-tip de înscriere, pe care o puteți completa aici sau o puteți obține la școală.

Originalul și copie după actul de identitate al părintelui sau al tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătoarească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului.

Originalul și copie a certificatului de naștere al copilului.

Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică a copilului, necesară pentru parcurgerea clasei pregătitoare. Acest act se obține după evaluarea făcută la psiholog a copiilor care nu împlinesc 6 ani până la 31 august 2018.

Înscrierea în clasa pregătitoare: Școlile de circumscripție

Chiar dacă se pot completa online, cererile de înscrie trebuie validate de părinți printr-o vizită la instituția de învățământ unde vor ca micuții lor să înceapă studiile.

Părintele poate să își înscrie copilul la școala de circumscripție, situație în care copilul are locul asigurat și este înscris automat. Școala de circumscripție e cea mai apropiată instituție de învățământ de locuința copilului.

Găsiți lista școlilor de circumscripție pe site-ul inspectoratului școlar de care aparțineți.

Dacă optați pentru o altă școală, alta decât cea la care locuința dumneavoastră este arondată, copilul este acceptat doar dacă rămân locuri libere după ce s-au înscris mai întâi copiii care aparțineau prin arondare acestei școli și, dacă este cazul, în urma criteriilor de departajare.

Mai mult, părintele poate solicita, în cererea-tip de înscriere, ca locul de la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu prinde loc la unitatea de învățământ pentru care părintele a optat.

Înscrierea în clasa pregătitoare: Școlile private

Înscrierea copiilor în școlile private se face, în prima etapă, între 8 și 26 martie.

Înscrierea se poate face direct la școală sau prin completarea formularului online, dacă unitatea de învățământ și-a introdus toate datele în aplicația informatică, la fel ca unitățile de învățământ de stat.

În orice caz, părinții tot vor trebui să meargă la școală pentru a valida înscrierea în clasa pregătitoare.

Criterii de departajare

Dacă numărul copiilor care vor să urmeze cursurile unei școli este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se va face o departajare.

Înscrierea în clasa pregătitoare: Criterii generale

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existenta unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de invățământ respectivă.

Criteriile specifice de înscriere în clasa pregătitoare:

Ele sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să îi departajeze pe viitorii elevi.

Sunt concepute de către fiecare școala în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii.

Acestea trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Înscrierea în clasa pregătitoare: Calendarul complet

Prima etapă a înscrierilor se încheie în 26 martie, iar în 30 martie, școlile și site-urile inspectoratelor școlare trebuie să afișeze lista copiilor înscriși după prima etapă.

În a doua etapă, care are loc între 12 și 18 aprilie, părinții ai căror copii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ vor completa o nouă cerere de înscriere. Odraslele vor fi repartizate pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

În 23 aprilie se vor afișa listele complete ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.