Firea vrea să dea câte 2.500 de lei pentru fiecare nou-născut

FOTO: Rainer Maiores/Pixabay
FOTO: Rainer Maiores/Pixabay

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să acorde câte 2.500 de lei pentru fiecare nou-născut în București. Acest stimulent financiar este prevăzut într-un proiect de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București, care va avea loc pe 8 iunie.

Sumele ar urma să fie acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Pentru a obține acești bani, măcar unul dintre părinți trebuie să aibă domiciliul sau reședința în București, iar nașterea copilului să fie înregistrată într-o maternitate din Capitală.

Cererea privind acordarea acestor bani ar urma să se depună la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, împreună cu documentele doveditoare (copie după certificatul de naștere al copilului, o cerere tipizată, biletul de ieșire din maternitate și un extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar). Dosarul se depune în maxim o lună de la nașterea copilului.

În expunerea de motive, semnată de primarul Gabriela Firea, se precizează că, potrivit datelor frunizate de Institutul Național de Statistică, în perioada 2010 – 2015, numărul nou-născuților vii, ai căror părinți au rezidență pe raza Municipiului București, a scăzut, astfel că, dacă în anul 2010 s-au înregistrat 21.147 de copii, în anul 2015 s-au înregistrat 19.255 de copii.

De asemenea, datele Eurostat bazate pe recensământul din 2011 arată că România se află printre primele cinci state din 28 în care declinul demografic este cauzat atât de sporul natural negativ, cât și de migrația netă cu valori negative.

„Reducerea continuă a natalității, în paralel cu o creștere constantă a numărului vârstnicilor, va determina schimbarea echilibrului între generații, cu consecințe majore asupra dezvoltării socio-economice viitoare prin reducere progresivă a disponibilităților privind resursele umane.

Conform datelor prezentate de către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, ponderea populației tinere (0-14 ani) și a celei adulte (15 – 65 de ani) se va reduce, în timp ce proporția populației de peste 65 de ani și peste va crește exploziv, apropiindu-se de 20% în anul 2030 și depășind 26% în anul 2026”, se mai precizează în expunerea de motive.

FOTO: Rainer Maiores/Pixabay

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.