Femeile vor putea să iasă la pensie la aceeași vârstă cu bărbații

Femeile vor putea ieși la pensie cu barbatii
Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Foto: Gov.ro

Se schimbă Codul Muncii. Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Codului Muncii, femeile vor putea cere să iasă la pensie la aceeași vârstă cu bărbații.

Modificarea a fost inițiată de Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, după o decizie a Curții Constituționale, din 5 iunie, care prevede că ”încetarea raportului de muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a acesteia, în contextul social actual”.

”În măsura în care salariata optează pentru continuarea raporturilor de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbați, exercițiul dreptului la muncă nu este condiționat de încheierea unui nou contract și de voința angajatorului”, se precizează în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

Modificări Codul Muncii: Femeile pot ieși la pensie la aceeași vârstă cu bărbații

Iată cum se va modifica Legea 53/2003, Codul Muncii, după ce Guvernul va da Ordonanța de Urgență a ministrului Olguța Vasilescu.

  • 1. Litera c) a alineatului (1) a articolului 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
    ”c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.”
  • 2. După alineatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins: ”(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la lit. c), teza întâi.”