Femeile gravide și persoanele însoțite de copii mici vor trece în față la casele de marcat

FOTO: Alexas_Fotos/Pixabay.com
FOTO: Alexas_Fotos/Pixabay.com

Femeile însărcinate și persoanele însoțite de copii cu vârste de până la 5 ani vor avea prioritatea la casierii, ghișee și casele de marcat din cadrul entitățile publice și private.

„Femeile gravide, precum şi persoanele însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghişeele/casele de marcat din cadrul entităţilor publice şi private, precum şi la serviciile oferite de acestea, cu excepţia cazurilor în care acestea deţin casierii/ghişee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunţate.

Se acordă prioritate la casieriile/ghişeele/casele de marcat ale instituţiilor publice, precum şi la serviciile oferite de acestea, femeilor gravide, precum şi persoanelor însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepţia cazurilor în care în instituţiile publice există casierii/ghişee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane”, prevede proiectul.

Inițiativa legislativă prevede că entitățile publice sau private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat, casierii, ghişee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afişe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum şi persoanelor însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepţia cazurilor în care există casierii, ghişee, case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

„În spaţiile de parcare aparţinând entităţilor publice şi private, precum şi în spaţiile de parcare organizate de către acestea, dacă numărul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate şi/sau semnalizate minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de către femeile gravide, precum şi de către persoanele însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

Dacă numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, dispoziţiile prezentului articol nu se aplică”, mai prevede iniţiativa legislativă.

Proiectul de lege dispune și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor privind acordarea priorității pentru femeile însărcinate și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Amenda este între 200 de lei și 1.000 de lei.

De asemenea, încălcarea obligaţiilor de a amenaja, rezerva şi/sau semnaliza locurile de parcare se pedepsesc cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.