Evaluare Națională 2019: Subiectele la Limba Română

Foto: scoala4moreni.ro

Subiecte la Limba Română: Aproape 155.000 de elevi vor susține astăzi proba scrisă la Limba și Literatura Română, în cadrul examenului de Evaluare Națională 2019.

Subiecte Limba Română la Evaluarea Națională 2019

La primul subiect la română la Evaluare Națională 2019, elevilor li s-a cerut să redacteze o argumentație pe baza unui text al genului dramatic – un fragment din ”Ultima cursă”, de Horia Lovinescu.

Elevii au avut de găsit sinonime, să explice modul de formare a unor cuvinte, dar și să explice rolul cratimei și să găsească unele cuvinte care conțin diftong.

Al doilea dintre subiectele la română la Evaluare Națională 2019 a constat într-un fragment „A fost o dată un scriitor foarte încăpățânat” de Adina Nelega. Aici, elevii au avut de menționat timpul și modul unor verbe, de identificat funcțiile sintactice ale unor cuvinte și să construiască o frază cu două propoziții.

Mai mult, candidaților li s-a cerut și să redacteze o narațiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală în timpul unei activități de lectură.

Absolvenții clasei a VIII-a au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele. Examenul a fost susținut în săli de clasă supravegheate video și audio.

În cadrul examenului de la Limba Română, elevilor le este testată viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcțională și aplicativă a elementelor de construcție a comunicării, identificarea rolului acestora în construirea mesajelor și utilizarea lor adecvată în exprimarea scrisă.

Subiecte Limba Română la Evaluarea Națională 2019

Subiectele la Limba Română de la Evaluarea Națională țintesc să evalueze următoarele competențe:

  • dovedirea ințelegerii unui text literar sau non literar, pornind de la cerințe date;
    identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor;
  • sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei;
  • redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;
  • utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.

După proba la Limba și Literatura Română, absolvenții clasei a VIII-a vor continua examenul de Evaluare Națională 2019 în 20 iunie, cu proba scrisă la matematică.

Rezultatele se afișează în 25 iunie, zi în care se pot depune și contestațiile.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2019 vor fi publicate în 29 iunie.

Notele obținute la examen vor conta în media de admitere la liceu.