Declarația 600 ANAF. Cele 18 lucruri pe care trebuie să le știi

declarația 600 ANAF declarația 600 PFA declarația 600 termen depunere formularul 600
Foto: Captură YouTube / ANAF

Declarația 600 ANAF. Declarația 600 trebuie depusă la ANAF până la data de 31 ianuarie de toți românii care în 2017 au realizat venituri din anumite surse.

1. Mai exact, din:

– activități independente (inclusiv din drepturile de autor)
– din asocierea cu o persoană juridică
– din cedarea folosinței bunurilor (chirii)
– din investiții (inclusiv dividende)
– din activități agricole, piscicultuă, silvicultură sau din alte surse.

2. Declarația 600 poartă numele „Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Declarația 600 ANAF 2018

3. Cei care au PFA-uri trebuie să depună și ei declarația 600.

4. Pe baza declarației 600 ANAF va calcula ce contribuție la pensie (CAS) și ce contribuție la sănătate (CASS) trebuie să plătească contribuabilul respectiv.

5. La începutul anului 2018, toți cei care au realizat venituri din sursele menționate mai sus trebuie să verifice ce venituri au realizat în anul 2017 (contribuțiile aferente anului 2018 se raportează la veniturile din anul 2017). Dacă suma totală a veniturilor este mai mare de 12 salarii minim brute (adică 12 x 1.900 de lei = 22.800 de lei), atunci persoana respectivă va avea obligația plății contribuției la pensie și la sănătate. Astfel, în anul 2018 persoana va datora suma de 5.700 de lei la pensie și 2.280 de lei la sănătate.

6. Contribuțiile la pensie și la sănătate se vor plăti în 4 tranșe egale până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru: până pe 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 21 decembrie.

Declarația 600 ANAF pe înțeles

7. CAS și CASS au ca bază de calcul salariul minim brut pe economie, care de la 1 ianuarie 2018 s-a mărit și este de 1.900 de lei.

8. Pentru persoanele care au realizat venituri din sursele menționate mai sus, CASS (contribuția la sănătate) este de 10% din salariul minim brut pe țară, adică de 190 de lei pe lună (2.280 de lei într-un an).

9. CAS (contribuția la pensie) este de 25% din salariul minim brut pe țară, adică 475 de lei pe lună (5.700 de lei într-un an).

Declarația 600 ANAF – suma lunară de plătit

10. Prin urmare, pe fiecare lună persoana în cauză va avea de plătit 665 de lei. Contribuțiile vor fi plătite în 4 tranșe anuale egale. Mai exact, o dată la 3 luni contribuabilul va avea de plătit contribuții de 1.995 de lei.

11. Cei care vor să aibă o pensie mai mare pot alege să plătească o sumă mai mare la CAS (5.700 de lei pe an este doar nivelul minim obligatoriu pentru toți cei care au obținut în anul precendent venituri de peste 12 salarii minime brute pe țară).

Declarația 600 ANAF – chestiuni importante:

12. Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

13. Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale si/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun declarația 600 ANAF la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

14. Declaraţia 600 ANAF se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

Declarația 600 ANAF – Unde se depune

15. Declaraţia 600 ANAF se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit, se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal central competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

16. Declaraţia 600 ANAF se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

17. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

18. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal.

Jurnalist GreatNews, lucrez în presa centrală din 2008 și am scris pentru publicații precum Yahoo News România, ziarul „Evenimentul Zilei”, site-ul turism.evz.ro sau revista „National Geographic România”. Scriu cu plăcere reportaje și portrete pe care le ilustrez adesea cu fotografii și cred că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii. Mă interesează în special temele sociale, drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și domenii precum știința și turismul.