Cu cât cresc pensiile de la 1 septembrie? Cele 4 categorii

FOTO: takazart/Pixabay.com
FOTO: takazart/Pixabay.com

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat schema de mărire a pensiilor aprobată de Guvern și care se va aplica de la 1 septembrie 2020.

Potrivit ”Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020”, Casa de pensii anunţă următoarele majorări:

1. Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, aşa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr.135/2020, valoarea punctului de pensie creşte de la 1.265 lei la 1.442 lei. 2. Conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, creşte de la 704 lei la 800 lei.

3. Potrivit dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie şi creşte de la 1.012 lei la 1.154 lei.

4. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creaţie se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Indemnizaţia reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

De asemenea, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare se menţine la 1,41 pentru anul 2020.