Luca Laghetti, Italy

Test

Ryszard Kazmierczak, Poland
Mijail Vallejo, Ecuador