Luca Laghetti, Italy

Ryszard Kazmierczak, Poland
Mijail Vallejo, Ecuador