Ce salariu are un polițist local

FOTO: politialocalacraiova.ro
FOTO: politialocalacraiova.ro

Polițiștii locali care au studii superioare, peste 20 de ani vechime și au grad superior au cele mai mari salarii.

Aceștia, potrivit unei comparații făcute de jurnaliștii de la Economica.net, au salarii de bază nete de până la 4.300 de lei.

Salariile de bază pe care le iau „în mână” debutanţii licenţiaţi din Poliţia Locală pornesc de la peste 2.800 de lei în sectorul 1 al Capitalei, de la peste 2.400 de lei în Braşov, de la 1.700 de lei la Cluj şi de la 1.200 de lei în Moineşti.

Debutanții cu studii medii din Poliția Locală au salarii de bază nete care pornesc de la 2.000 de lei în Sectorul 1 al Capitalei, peste 1.400 de lei în Brașov și peste 1.300 de lei în Cluj, mai arată Economica.net.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat pentru postul de polițist local? În această perioadă, Poliția Locală Satu Mare organizează un concurs de angajare.

Potrivit anunțului, va exista o probă fizică eliminatorie, care constă în „alergare rezistență, alergare viteză, săritură în lungime de pe loc, flotări și genuflexiuni”. Cei care trec examenul la sport vor susține și o probă scrisă.

Candidatul trebuie să aibă minim 18 ani și să „nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice”.

Dosarul conține: copia actului de identitate, copia permisului de conducere, categoria B, formularul de înscriere conform prevederilor legale, C.V. model european, copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, cazierul judiciar, fişa medicală tip, de încadrare, declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Mai multe detalii găsiți – aici.

 

Reporter Greatnews, Ionuț Fantaziu a fost jurnalist în redacțiile Opinia Studențească, Ziarul de Iași, Evenimentul zilei, Yahoo News și a colaborat cu diverse publicații din domeniul științei și tehnologiei.