Bancă amendată pentru că a refuzat să-i deschidă cont unui nevăzător

ochi
Foto: Free-Photos / pixabay.com

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a amendat o bancă din România deoarece a refuzat să îi deschidă un cont unei persoane nevăzătoare, anunță CNCD într-un comunicat de presă.

Potrivit Consiliului, banca a refuzat să îi deschidă contul respectiv pe motiv că persoana nevăzătoare nu putea citi contractul.

„Refuzul unei bănci de a deschide un cont bancar pentru o persoană nevăzătoare din cauza faptului că nu poate citi contractul, reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1, art. 10 lit. d) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată”, arată Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în comunicatul de presă.

Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare prevede la Articolul 2, alineatul 1, că „potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

De asemenea, Articolul 10, litera d), din aceeași Ordonanță, prevede că „refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract” unei persoane dintr-o categorie defavorizată „constituie contravenție”.

Banca reclamată a fost amendată contravențional cu suma de 3.000 de lei.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării mai arată că „băncile trebuie să acorde posibilități alternative pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu contract scris în limbaj Braille”.

Foto: Free-Photos / pixabay.com