Bacalaureat Istorie 2017. Ce subiecte le-au picat elevilor la Istorie

Bacalaureat Istorie 2017. Miercuri, 28 iunie, absolvenții de clasa a XII-a susțin proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie. Proba Ec) este o probă scrisă.

La ora 15.00 a fost publicat și baremul la Istorie: Barem Bacalaureat Istorie 2017. Rezolvarea corectă a subiectelor

Elevii care au terminat liceul la profilul uman susțin examenul la istorie, iar cei de la profilul real la matematică.

Subiecte Bacalaureat Istorie 2017

La primul subiect, elevii au primit două texte și au avut de răspuns la mai multe întrebări privind acţiunile militare ale domnitorilor Mircea cel Bătrân și Iancu de Hunedoara.

La subiectul al II-lea elevii au primit mai multe cerințe legate de Revoluţia de la 1848 şi de comitetul revoluţionar. O altă cerinţă de la acest subiect era ca elevii să argumenteze printr-un fapt istoric relevant că România a participat la criza orientală.

La subiectul al III-lea de la proba de Istorie elevii au avut de realizat un eseu de aproximativ două pagini despre statul român în perioada postbelică (perioada comunistă: menționarea unor măsuri adoptate în perioada stalinistă în România, implicarea României în Războiul Rece, identificarea unor caracteristici ale național-comunismului din țara noastră).

subiecte bacalaureat istorie 2017 subiecte bacalaureat istorie 2017 subiecte bacalaureat istorie 2017 subiecte bacalaureat istorie 2017

GreatNews v-a ținut la curent cu desfășurarea examenului Bacalaureat Istorie 2017 pe tot parcursul zilei.

Luni, 26 iunie, elevii au susținut proba la Limba și Literatura Română, iar marți, 27 iunie, proba la Limba și Literatura Maternă.

Bacalaureat 2017 Istorie

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen din România s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la Bacalaureat Istorie 2017 s-a făcut până în ora 8:30, numai pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise la Bacalaureat Istorie 2017 este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor de la Bacalaureat Istorie 2017, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Bacalaureat Istorie 2017 – Care sunt obiectele interzise

Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

La Bacalaureat Istorie 2017 nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, telefoane mobile sau mijloace electronice de calcul/comunicare.

La Bacalaureat Istorie 2017 candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Ei nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Bacalaureat Istorie 2017 – Cum se promovează examenul de BAC

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:
* susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
* susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
* obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10, primesc diplomă de merit.

Bacalaureat Istorie 2017 – Unde se face corectarea lucrărilor

Ca la Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.”

Nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Bacalaureat Istorie 2017 – Afișarea notelor

Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti .

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2017 Sesiunea iunie-iulie 2017

26 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Jurnalist GreatNews, lucrez în presa centrală din 2008 și am scris pentru publicații precum Yahoo News România, ziarul „Evenimentul Zilei”, site-ul turism.evz.ro sau revista „National Geographic România”. Scriu cu plăcere reportaje și portrete pe care le ilustrez adesea cu fotografii și cred că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii. Mă interesează în special temele sociale, drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și domenii precum știința și turismul.