BAC 2016 sesiunea de toamnă. Subiectele la Istorie

Elevii care au absolvit liceul și s-au înscris la sesiunea de toamnă a bacalaureatului susțin astăzi proba obligatorie la Istorie, în funcție de profil. Subiectele le puteți vedea mai jos.

Pentru susținerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 42.261 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 27.848 de candidați provin din promoția curentă, iar 14.413 candidați provin din seriile anterioare.

În funcție de forma de învățământ absolvită, cei 42.261 de elevi înscriși (toate promoțiile) sunt distribuiți astfel: 39.815 — zi, 1.027 — seral și 1.419 — frecvență redusă. În prima sesiune au fost declarați respinși 41.037 de candidați (toate promoțiile).

Testele scrise se încheie vineri, 26 august, cu proba la alegere a profilului și specializării — proba E)d). Afișarea primelor rezultate (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 — 20:00) au loc în data de 29 august, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 1 septembrie.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

E_c_istorie_2016_bar_02_LRO-page-001 E_c_istorie_2016_bar_02_LRO-page-002

Barem de corectare

E_c_istorie_2016_bar_02_LRO-page-001 E_c_istorie_2016_bar_02_LRO-page-002

Lucrările scrise ale candidaţilor la bacalaureat pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat 2016dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Calendar BAC 2016 sesiunea de toamnă
  • 22 august – Limba şi literatura romană – proba E)a) – proba scrisă
  • 23 august – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
  • 24 august – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
  • 26 august – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
  • 29 august – Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) şi depunerea contestaţiilor ( 16.00 – 20.00)
  • 30 – 31 august – Rezolvarea contestaţiilor
  • 1 septembrie – Afişarea rezultatelor finale