ANAF a publicat regulile pentru Registrul ONG-urilor

Foto: Pixabay

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului ONG-urilor și entităţilor/unităţilor de cult.

Organizațiile non-guvernamentale care vor să funcționeze în România trebuie să se înscrie în acest registru la ANAF. ONG-urile care nu vor face asta nu vor putea beneficia de finanțare începând cu 1 aprilie.

Cu toate că mai sunt doar două săptămâni până la termenul-limită, ANAF a reușit abia ieri să publice modalitățile de înscriere în registru.

Găsiți documentul aici.

Iată care sunt condițiile pentru înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

ONG-urilor vor trebui să completeze o sumedenie de documente:

  • Formular 163 “Cerere de înscriere/eliminare în/din Registrul entităților/unităților de cult”
  • Formular 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult”;
  • Formular 165 “Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
  • Formular 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în
  • Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
    formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”
  • Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult;
  • Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
  • Referat privind îndreptarea erorilor.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF, va fi public și va fi afișat pe site-ul ANAF.